Km 249,5-249,6 - nr. 21208 - Kastetvej


Punktnedslag:

19. oktober 1921: Overkørslen nedlægges.185)


I finansåret 1906-1907 udførte DSB "Udvidelse af Kastetvejen for Aalborg Kommune."104) Hvad udvidelsesarbejdet konkret omfattede, vides ikke i skrivende stund (19. juli 2014).

Jernbanen krydsede (...) nr. 516 ved Kastetvej."508)

Affotografering af postkort. Jeg håber, at jeg på et tidspunkt støder på det originale postkort, således at jeg kan scanne det i høj opløsning. Vi ser her overkørslen for Kastetvej fra vest mod øst. Bemærk at leddene nu er erstattet af vindebomme placeret syd for overskæringen, hvilket indikerer, at betjeningen er sket fra sydsiden af overkørslen.

Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Nedennævnte Overkørsler er erstattet af skinnefri Vejforbindelser: (...) 345-46, 365-67, 430, 457, 459, 500 (alle uf), 396, 410, 441 og 467, Randers-Aalborg; 513 (uf) og 516 (uf) Aalborg-Limfjordsbroen."123)


Overskæringerne ved Reberbansgade, Valdemarsgade og Kastetvej blev i 1920-1921 erstattet af vejunderføringer.100)

Set ud fra et jernbanemæssigt synspunkt er det mest interessante på dette postkort vogterhus 152 i den røde cirkel. I skrivende stund (9. august 2015) er det det eneste kendte billede af vogterhus 152. Vogterhuset har på billedet udspillet sin oprindelige rolle, idet overkørslen (nr. 516) blev nedlagt 19. oktober 1921185) og erstattet af en vejunderføring. Vogterhuset spillede dog stadig en driftsmæssig rolle, idet Kastetvej Mellemblokpost havde til huse her. Det vides p.t. ikke, om blokapparatet havde til huse i selve vogterhuset eller i en særskilt bygning. I midten af billedet ses Spritfabrikken, indviet 12. august 1931. Jernbanebroen på billedet blev 23. april 1938184) erstattet af den nuværende, så billedet må være taget mellem 1931 og 1938. Postkort. "Stenders Forlag Eneberettiget - Aalborg 274." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Vejunderføringen for Kastetvej set fra vest mod øst. Broen blev etableret i 1920-1921 og revet ned allerede i 1937-1938, idet der opførtes en ny bro - den nuværende (2015) - i forbindelse med etablering af 2. spor fra Aalborg station til Limfjorden og den nye jernbanebro over Limfjorden. Den kommende Aalborg Letbane kommer til at køre ad Kastetvej og det er spændende, om der er plads til køreledninger under den nuværende (2015) bro eller om den også må lade livet for en ny og - denne gang - tredje bro. Postkort. Årstal: Ukendt - men mellem 1920 og 1938. "Stenders Forlag Eneberettiget - Aalborg 226." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

___________
Noter: Se her.


Arbejdsnoter: Overkørslen havde nummer xxx og vogterhuset havde nummer 152.