Km 246,1-246,2 - nr. 21180 - Over Kæret


"Endvidere er følgende broanlæg fuldført: (...) 20,0 m overføring for ny vej fra Hobrovej til Gugvej i Ålborg (betales af Ålborg kommune)."302) [1. april 1956-31. marts 1957]

Opfyldningen for Over Kæret fotograferet i - angiveligt - 1957 fra vest mod øst. Sporet længst væk er Hadsundbanen. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Ukendt.

MZ 1443 i sydgående intercitytog 4. maj 1985 passerer bro 21180. Til højre ses sporet til Aalborg Øst. Bemærk at broen er dimensioneret til et 4. spor til venstre for toget. Det 4. spor var tiltænkt et godstogsspor Aalborg-Skalborg. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Set fra syd i sommeren 1976. Man er i gang med sporudveksling i det sydgående spor. I forgrunden bro 21177. I baggrunden bro 21180 for Over Kæret. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.