Km 246,018 - nr. 21177 - uden navn


Set fra syd i sommeren 1976. Man er i gang med sporudveksling i det sydgående spor. I forgrunden bro 21177. I baggrunden bro 21180 for Over Kæret. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Set mod syd fra Over Kæret fredag den 13. september 2013. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Set mod syd fra Over Kæret fredag den 13. september 2013. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vejoverføring 21177 i km 246,018 i sydenden af Aalborg station set fra vest mod nord (til venstre), øst og syd (til højre). 1. juli 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.