Jernbanebroen 1879-1938


Et statsbanetog med to lokomotiver i forspand passerer jernbanebroen på vej mod Aalborg ca. 1905. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Postkort postgået 1920.

Postkort postgået 1906.

Postkort. År: ?

Postkort. År: ?

Årstal ukendt - kan dog senest være fra ca. 1937. Fotograf: Osvald Christian Sørensen. Tak til Henrik Nielsen for at billedet må vises her. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Set ud fra et jernbanemæssigt synspunkt er det mest interessante på dette postkort vogterhus 152 i den røde cirkel. I skrivende stund (9. august 2015) er det det eneste kendte billede af vogterhus 152. Vogterhuset har på billedet udspillet sin oprindelige rolle, idet overkørslen (nr. 516) blev nedlagt 19. oktober 1921185) og erstattet af en vejunderføring. Vogterhuset spillede dog stadig en driftsmæssig rolle, idet Kastetvej Mellemblokpost havde til huse her. Det vides p.t. ikke, om blokapparatet havde til huse i selve vogterhuset eller i en særskilt bygning. I midten af billedet ses Spritfabrikken, indviet 12. august 1931. Jernbanebroen på billedet blev 23. april 1938184) erstattet af den nuværende, så billedet må være taget mellem 1931 og 1938. Postkort. "Stenders Forlag Eneberettiget - Aalborg 274." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Opkørslen til den nuværende bro fra Nørresundby-siden i 1970. Til højre stumperne af den gamle bro (1879-1938). Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billederne må vises her.Danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1891 til 31te Marts 1892, p. VII. Arkiv: Statsbiblioteket/Thomas Boberg Nielsen.