Km 250,2 bro 21214 Jernbanebroen over LimfjordenDen 2. jernbanebro over Limfjorden blev ibrugtaget 23. april 1938.6) Første ordinære tog var det sydgående tog 966.6)

MZ 1420 med sydgående tog kører i land på Aalborgsiden. November 1989. Fotograf: Thomas Hauerslev. Tak til Thomas for at billedet må vises her.

Jernbane Tidende nr. 4, juni 2004, side 27. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Forsiden af Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljømålsætning og handlingsplan, august 2008. Jernbanebroen set fra Nørresundby mod Aalborg. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


Nordjyske Stiftstidende 13. oktober 2012. I faktaboksen er anført, at Vendsysselbanen åbnede i 1869. Det er ikke korrekt. Vendsysselbanen åbnede 15. august 1871.6) I faktaboksen er anført, at den 2. jernbanebro over Limfjorden blev ibrugtaget 24. april 1938. Det er ikke korrekt. Den 2. jernbanebro over Limfjorden blev ibrugtaget 23. april 1938.6) Artiklen kan ses i højere opløsning her..