Spor 97::

Den italienske grædemur i Aalborg, der primært har beslaglagt det lange spor 90 i Aalborg, har nu fået en lillebror. Langt - langt - væk fra "alting" har man nu "smidt" et IC4-sæt i spor 97 i sydenden af Aalborg station. Den lokomotivfører, der har haft som opgave at parkere togsættet her, har sandsynligvis kunnet beregne sig ekstra tjenestetid for at traske tilbage til stationen.

Morten Larsen kan sikkert fortælle os nummeret på dette "nye" togsæt i Aalborg. Så vidt jeg kan se, er det sæt 13.

Togsættet er parkeret på et tidspunkt efter torsdag aften 12. september og før fredag aften den 13. september 2013.

Ukendt IC4-togsæt i Aalborg i spor 97 set fra nord (Ny Kærvej), fredag den 13. september 2013. Fra venstre mod højre ses spor 96, der syd for sporskiftet hedder spor 97, spor 21, spor 22, spor 23 (nordgående hovedspor), spor 24 (sydgående hovedspor) og - nord for den viste transversal - spor 25, der var togvejsspor til/fra postterminalen. Billedet kan ses i højere opløsning her.


Ukendt IC4-togsæt i Aalborg i spor 97 set fra syd (Over Kæret), fredag den 13. september 2013. I forgrunden ses fra venstre mod højre spor 29 (udtræksspor), spor 24 (sydgående hovedspor), spor 23 (nordgående hovedspor) og spor 98, der er havnebanen til Aalborg Øst. Bemærk at godstogssporene spor 21 og 22 er spærret med signal 16.1.2. "Stop". De to godstogsspor er nu ikke mere spærret, end at jeg er sikker på, at jeg samme aften så en MR/MRD, der havde fået lov til at benytte nordenden af spor 21 eller 22 for en kort bemærkning. Desværre nåede jeg ikke at få et billede af "fænomenet". Men det er da interessant, at Banedanmark tillader benyttelse af spor, der er ("midlertidigt") spærret/nedlagt/lagt i mølpose, eller hvad Banedanmark nu foretrækker at kalde det. Foran spidsen af togsættet ses Aalborgs U-signal. I baggrunden ses broen for Ny Kærvej og syd for denne ses Aalborgs SI-signal. Billederne kan ses i højere opløsning her og her. Ovenstående tre fotos: Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.