Spor 96::


MY 1159 med veterantog under indkørsel til Aalborg fra Skalborg i maj 2013. Toget kører i spor 23 på vej frem mod SI-signalet. Fra højre mod venstre ses spor 96 med dværgsignal 108 3, sporskifte 08b og de spærrede godstogsspor 21 og 22 med fra højre PU G21 og PU G22. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: John Lykholt. Tak til John for at billedet må vises her.

Dårlige billeder kan nogle gange have sin berettigelse. Så indtil jeg får taget et ordentligt billede af noget rullende materiel i spor 96, må vi nøjes med dette billede optaget af mobiltelefon og visende MG 63 i spor 96 torsdag den 7. august 2014 kl. 20.55. Billedet er taget fra nord mod syd. MG'en er på vej mod nord og bevæger sig hen mod sporskifte 13, der er stillet til spor 95. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Som ovenfor. MG'en passerer her sporskifte 13 og kører nu ad spor 95.

Nej, der er ikke tale om en "solkurve". Blot et eksempel på, hvad teknikken kan i dag. I forgrunden et tomt spor 96. Det er i spor 96, tagpladetoget plejer at løbe om, når det er i Aalborg. Om det er i Aalborg i dag, ved jeg ikke. Bag spor 96 ses de to spærrede godstogsspor spor 21 og 22. Og bag disse ses/skimtes det henholdsvis nordgående og sydgående hovedspor, på dette sted benævnt henholdsvis spor 23 og 24. Længst væk spor 28, der er et omløbsspor. Billedet kan ses i højere opløsning her. Aalborg den 26. juni 2015. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.