Spor 80::


For at køre til og fra remisen, er det nødvendigt for Limfjordsbanen at flytte Y-toget, idet dette holder i vejen i adgangssporet til remisen. Når man flytter Y-toget rangerer man det mod nord og parkerer det i spor 80 under Dag Hammarskjølds Gade:

MjbaD Ym 6+MjbaD Yp 24+MjbaD Ym 5 parkeret i spor 80 den 27. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

MjbaD Ym 6+MjbaD Yp 24+MjbaD Ym 5 parkeret i spor 80 den 27. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

MjbaD Ym 6+MjbaD Yp 24+MjbaD Ym 5 parkeret i spor 80 den 27. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

MjbaD Ym 6+MjbaD Yp 24+MjbaD Ym 5 parkeret i spor 80 den 27. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

MjbaD Ym 6+MjbaD Yp 24+MjbaD Ym 5 parkeret i spor 80 den 27. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

MjbaD Ym 5+MjbaD Yp 24+MjbaD Ym 6 parkeret i spor 80 den 27. juli 2014. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.