Spor 65::


Spor 65 blev pillet op 10.-11. april 2017 i forbindelse med opførelse af ejendommen "Østeråparken". På tidspunktet for "oppilningen" var bygningskompleksets fundament ud mod Dag Hammarskiölds Gade dog færdigstøbt - spor 65 lå således ikke i vejen for opførelse af selve bygningskroppen. Den nordlige del af Østeråparken var oppe i stueetage+4 etager. Kilde: Webmasters øjne.
___________
Noter: Se her.