Spor 32 og 33::Uddrag af "Instrukser for sikkerheds- og rangertjenesten på Ålborg station", gyldig fra 1. december 1960. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Uddrag af "Sikkerheds- og rangerinstruks for Ålborg station og Nørresundby station", dateret marts 1981. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


___________
Noter: Se her.