Spor 22::


Hvis man måler op på Banedanmarks digitale grundkort er der ca. 843 meter mellem PU-signalerne i spor 22 og ca. 815 meter mellem PU-signalerne i spor 21. Jeg ved ikke hvor sporisoleringerne (eller hvad sådan nogle hedder) ligger. I nordenden af spor 21 og 22 står PU-signaler ved siden af hinanden i km. ca. 247,599. I sydenden står PU-signalet for spor 22 i km. ca. 246,756 og PU-signalet for spor 21 i km. ca. 246,784.MY 1159 med veterantog under indkørsel til Aalborg fra Skalborg i maj 2013. Toget kører i spor 23 på vej frem mod SI-signalet. Fra højre mod venstre ses spor 96 med dværgsignal 108 3, sporskifte 08b og de spærrede godstogsspor 21 og 22 med fra højre PU G21 og PU G22. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: John Lykholt. Tak til John for at billedet må vises her.

Jeg ved ikke, hvem der har taget dette billede og jeg ved ikke, hvornår det er taget (det må dog være taget før dags dato (28. september 2013)). Men vi kan i hvert fald se, at der holder en MR/MRD i spor 22. Og så må vi jo gå ud fra, at billedet er taget på et tidspunkt, hvor spor 22 ikke er spærret. Midt i billedet er MFB 5227/FF 5427/MFA 5027 på vej mod syd ad spor 24 og har netop passeret sporskifterne 21 og 16b og vil snart passere SU-signalet, der gemmer sig uden for billedets kant til venstre (telefon og træperronen foran SU-signalet ses i billedets nederste venstre hjørne).

Jeg ved heller ikke, hvem der har taget dette billede og jeg ved heller ikke, hvornår det er taget (det må dog være taget før dags dato (27. september 2013)). Men vi kan i hvert fald se, at spor 22 og 21 ikke er spærrede på tidspunktet for billedets optagelse.

Tak til Dennis Messerschmidt Simonsen for at billedet må vises her.

Sjældent set: Et sydgående ordinært persontog får udkørsel mod syd via spor 22. Lasse Duusgaard skriver: "Det er taget den 28/6 2018 kl ca 9 om morgenen. Det er to MF'ere, hvoraf den ene er sæt 03, det forreste kan jeg ikke huske hvad er. MZ'eren er på vej tilbage fra Aalborg Havn med tomme vogne - samtidigt det sidste godstog nord for Hobro inden sporspærringen." Morten Larsen skriver: "Et korresponderende sporskifte i sydenden af Aalborg kan ikke drejes, så alle tog må på "en skovtur" for at komme sydpå". Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Lasse for at billedet må vises her.