Spor 21::


Hvis man måler op på Banedanmarks digitale grundkort er der ca. 843 meter mellem PU-signalerne i spor 22 og ca. 815 meter mellem PU-signalerne i spor 21. Jeg ved ikke hvor sporisoleringerne (eller hvad sådan nogle hedder) ligger. I nordenden af spor 21 og 22 står PU-signaler ved siden af hinanden i km. ca. 247,599. I sydenden står PU-signalet for spor 22 i km. ca. 246,756 og PU-signalet for spor 21 i km. ca. 246,784.MY 1159 med veterantog under indkørsel til Aalborg fra Skalborg i maj 2013. Toget kører i spor 23 på vej frem mod SI-signalet. Fra højre mod venstre ses spor 96 med dværgsignal 108 3, sporskifte 08b og de spærrede godstogsspor 21 og 22 med fra højre PU G21 og PU G22. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: John Lykholt. Tak til John for at billedet må vises her.
___________
Noter: Se her.