Spor 12::
Et efterhånden stærkt tilgroet spor 12 i 2013. Fotograf: John Lykholt. Tak til John for at billedet må vises her.