Spor 4::


1973. Ole Edvard Mogensen skriver 18. april 2018: "MH 395 Aalborg 1973. MH sætter vogne bagpå tog 70, der netop er ankommet i spor 4 fra Frederikshavn. Toget fortsætter som eksprestog til Nyborg Fgh." Bemærk afgangssignalerne for spor 3 og 4. Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Ole for at billedet må vises her.

1973. Ole Edvard Mogensen skriver 18. april 2018: "Tog 962, et standsende persontog Aalborg-Randers, rangeres til perron. Bemærk, at der er maskinledsager med. MY til venstre er reservemaskinen. En sådan havde Aalborg dengang. Til højre postvogne." Bemærk afgangssignalerne for spor 3 og 4. Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Ole for at billedet må vises her.

1976. Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk: "Billedet i Aalborg er optaget en lørdag og det er [til højre] tog 945 Aalborg-Frederikshavn afg. 14.48 med oprangering ABh-B. Toget havde forbindelse med IC 127 [til venstre] fra Århus, som også om lørdagen blev fremført med MV. Tog 127 var denne dag lidt forsinket som det ses." Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Det hører til sjældenhederne, at der afgår tog mod nord fra spor 4. 1976. Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk: "Billedet i Aalborg er optaget en lørdag og det er tog 945 Aalborg-Frederikshavn afg. 14.48 med oprangering ABh-B. Toget havde forbindelse med IC 127 fra Århus." Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Billedet kan ses i højere opløsning her.

I slutningen af 1970erne befandt Georg Schmidt sig i toget Nordpilen i spor 4 på Aalborg station og tog ovenstående to billeder af en form for "skuespil" på perronen mellem spor 3 og spor 4. Bemærk skiltene forrest i billedet. Bemærk også kiosken ved spor 1 og skiltet "Perron 1". Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Georg for at billederne må vises her.

Aalborg station juli 1993. Røde MR/MRD-togsæt i spor 1 og spor 3. I spor 4 holder et rødt-hvidt IC3-togsæt. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.

1984.
Dejligt billede. Det KUNNE have været mig på billedet - jeg var togfører i Aalborg på det tidspunkt. Toget på billedet er tog ic 160 med afgang fra Aalborg kl. 13.30. Forreste vogn i toget blev videreført fra Aarhus H til Aarhus havn (se skiltet i billedets øverste højre hjørne). Togføreren i tog 160 var alle ugens dage en Aarhus-togfører og ham vi ser på billedet hedder Preben og boede i Langå. Jeg kan ikke huske hans efternavn. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Erik Emanuel Elgaard. Tak til Erik for at billedet må vises her.

MF 5081 i spor 4 i Aalborg 5. januar 2010. Fotograf: Lisbeth Hviid Jakobsen. Tak til Lisbeth for at billedet må vises her.