Spor 1::Fiskemelsekspressen med MX 1023 og MY 1146 lægger fra land. Så vidt jeg kan se, er der tale om en noget atypisk udkørsel - altså under forudsætning af, at toget ekspederedes via spor 2: Normalt ville en udkørsel fra spor 2 ikke involvere spor 1. Udkørsel fra spor 2 ville normalt ske via sporskifterne 43b, 42 og 21, således at der hele tiden ville være mulighed for indkørsel i spor 1 samtidig. På dette billede har man åbenbart valgt at køre fra spor 2 og via sporskifterne 25a, 23b og 23a. Resultatet af de to udkørsler er det samme, dog med den væsentlige forskel, at det ved den sidstnævnte udkørselstogvej ikke er muligt at stille indkørsel til spor 1 samtidig. Hvorfor man har valg den nævnte udkørselstogvej, ved jeg ikke. Det kan måske skyldes rustkørsel, sporarbejder eller noget helt tredje? 29. juli 2015. Fotograf: Simon Mosbjerg Mørch. Se flere af Simons fine billeder på www.SimonTog.dk Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Simon for at billedet må vises her.

MY 1125 under indkørsel i spor 1 den 4. maj 1985. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Lørdag den 29. marts 1969 - tredjesidste driftsdag for Aalborg Privatbaner. Fra venstre mod højre ses spor H, spor 1 og spor 2. I spor 1 holder tog 345 ankommet fra Hvalpsund (Sundsøre 7.10, Hvalpsund afgang 7.26 og ankomst Aalborg 9.00). Fotograf: Holger B. D. Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.

Lørdag den 29. marts 1969 - tredjesidste driftsdag for Aalborg Privatbaner. Fra højre mod venstre ses spor 1 og spor 2 og 3. Privatbanetog i spor 1. Fotograf: Holger B. D. Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.

MA-lyntog i spor 1 ca. 1967-1968. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Kurt Jeppesen. Tak til Kurt for at billedet må vises her.

Lørdag den 29. marts 1969 - tredjesidste driftsdag for Aalborg Privatbaner. Privatbanetog i spor 1. Bemærk slutsignalerne på begge vogne. Fotograf: Holger B. D. Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.

Arkiv www.postkortforum.dk. Tak til Niels Vad for at billedet må vises her.

Spor 1 og 2 samt (signal)hus 3, som var kommandopost. 1970. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

T 298 i Aalborg rangerer i spor 1 i september-oktober 1954. Fotograf: P. E. Clausen. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Lyntog i spor 1 i Aalborg 2. september 1961. Fotograf: Jean-Jacques Barbieux. Jeg har forsøgt at finde Jean-Jacques Barbieux med henblik på at spørge, om jeg må vise hans billede her på siden. Det er dog ikke lykkedes mig at finde ham. Så hvis han på et tidspunkt læser med her, må han meget gerne kontakte mig. Billedet kan ses i højere opløsning her.


E 991 med veterantog 25. juni 1984 i spor 0. til venstre i spor 1 holder nattoget tog P 595. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Udsnit af ovenstående. Bemærk oprangeringen og blå sovevogn.

Aalborg station juli 1993. Røde MR/MRD-togsæt i spor 1 og spor 3. I spor 4 holder et rødt-hvidt IC3-togsæt. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.

1977. IC 131 rangeres nordud fra spor 1 til spor 17 for bagefter at trykke tilbage til personvognsristen. Fotograf: A. B. Sillesen eller Georg Schmidt. Arkiv: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

1973. Lyntog 15 Limfjorden København-Frederikshavn afgår fra spor 1 mod Frederikshavn. Til højre jernbaneposthus II. Bemærk afgangssignalet ved spor 2. Vi bemærker, at perronen ved spor 1 endnu ikke er moderniseret. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Ole Edvard Mogensen. Tak til Ole for at billedet må vises her.