1972::

"Det mekaniske sikringsanlæg var i drift indtil 1972, hvor det blev erstattet af et relæanlæg af type 1964. Samtidig blev den nye kommandopost taget i brug. Den var opført allerede i 1960, men det trak ud med projekt nyt sikringsanlæg i Aalborg, bl.a. på grund af manglende afklaring af privatbanernes fremtid. I mellemtiden blev betjeningsrummet brugt til øvelokale for Aalborg Jernbaneorkester."515)

Skematisk projektsporplan Aalborg station, persontogsdelen, december 1969. "Arbejdets omfang: Ålborg station (persontrafikdelen) gennemgår for tiden en gennemgribende ombygning og forsynes i denne forbindelse med et moderne sikringsanlæg. I forbindelse med nedlægningen af Ålborg privatbaner har statsbanerne erhvervet privatbanernes værkstedsanlæg, som efter ombygning vil blive indrettet til maskindepot for Ålborg station. Herved undgår statsbanerne at opføre et nyt maskindepot. (...) Samlet anlægsudgift: Ca. 15 mill. kr. Arbejdets standpunkt: Efter afslutning af godstrafikdelens ombygning i 1961 standsedes arbejdet på grund af manglende bevillinger. Ombygningsarbejdet blev genoptaget i begyndelsen af 1969 og forventes afsluttet i 1972."517) Sporplanen kan ses i højere opløsning her.

Skematisk sporplan Aalborg station, persontogsdelen, oktober 1972. "Den igangværende stationsombygning nærmer sig sin afslutning; der resterer visse spor- og perronarbejder. Et nyt sikringsanlæg (type DSB 1964) (...) blev taget i brug i ["midten af"56)] oktober 1972 (det manuelle linieblokanlæg Ålborg-Nørresundby erstattedes af stationsbloksignaler i nordenden af Ålborg station - og strækningen Ålborg-Limfjordsbroen betragtes ikke længere som dobbeltspor); der er foretaget visse ombygningsarbejder i det eksisterende signalhuskompleks med henblik på tilvejebringelsen af FC Ålborg (Randers-Hjørring). Der skal endvidere foretages visse forbedringer af lokaliteterne i stationens hovedbygning. Et nyt driftsdepot på de fra privatbanerne erhvervede arealer på stationens østside er under projektering. Et stamspor til den ny Romdrup havn (11,5 km) blev taget i brug i slutningen af november 1972".516) Sporplanen kan ses i højere opløsning her.
___________
Noter: Se her.