Sidespor til Cementfabrikken Danmark::

Sidesporet mellem Aalborg station og Cementfabrikken Danmark blev etableret i 1920.26)

Geodatastyrelsen målt 1880, rettet 1923, vejrevision 1943, udgivet 1947.

Billedet her er taget 1. oktober 2017. Jeg går ikke forbi stedet her dagligt - men ofte. Det ser ud til at sporet på delstrælningen mellem Kjærs Møllestien og Østerå netop er blevet pillet op, her set fra Kjærs Møllestien mod Østerå. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Kort over Cementfabrikken Danmark 1942 eller (lidt) tidligere. Kortet er gengivet i Peter Riismøller: Aalborg Historie og Hverdag, 1942. Den brede vej til venstre i billedet er Sønderbro. Sohngaardsholmsvej fik senere et andet forløb. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Luftfoto set fra nord. Der ses godsvogne på flere spor. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Ukendt. År: Ukendt.

Luftfoto set fra nord. Der ses godsvogne på flere spor. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Ukendt. År: Ukendt.

Rangertræk på Dansk Eternitfabrik A/S i februar 1939. Fotograf: J. A. Kirkegaard.

Eternitfabrikken - rør lastes på godsvogne. Datering: u.å. - men mon ikke det er sandsynligt, at billedet er taget i februar 1939 sammen med det ovenfor viste billede? Fotograf: J. A. Kirkegaard. Kilde: http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Link=851-01B13489

Dato: Ukendt. Fotograf: Ukendt. I skrivende stund (10. januar 2015) har jeg ingen sporplan over fabriksområdet. Det er derfor svært at vurdere, om det, vi ser på billedet, er jernbanespor i traditionel forstand eller om der er tale om interne transportspor. Men umiddelbart synes jeg, det ligner traditionelle jernbanespor. Bygningen, som sporene ligger under er revet ned, efter at billedet er taget og eksisterer ikke i skrivende stund (10. januar 2015). Billedet kan ses i højere opløsning her.