Pakhus 1902::Banegaardspladsen i Aalborg. Postkort. "STENDERS FORLAG ENEBERETTIGET 15 437." År: ? Postgået 20. december 1908. Varehuset (til højre for bladkiosken) er ibrugtaget i 1902, så billedet må være taget mellem 1902 og 1908. Husrækken til venstre for bladkiosken står praktisk talt urørt den dag i dag (21. februar 2014). Banegaardspladsen har siden 16. marts 1964 heddet John F. Kennedys Plads. Billedet kan se i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Luftbroen i Aalborg set fra vest mod øst. Til højre varehuset - i folkemunde kaldet "Triumfbuen". Da jernbanen kom til Aalborg i 1869, kom den til at krydse den sti, der førte fra selve Aalborg by øst for jernbanen til anlægget "Frederikskilde" vest for banen. I 1869 løste man dette problem ved at etablere en offentlig overgang på stedet. Overgangen havde - i lighed med andre overgange - hverken navn eller nummer. Overgangen afgrænsede Aalborg station mod syd, idet indgangssporskiftet var beliggende nord for overgangen. På ovenstående billede var overgangen placeret der, hvor bygningen til højre for triumfbuen er placeret (bygningen har en brun plet på taget og et hvidt skilt på gavlen).  I 1902 udvidedes Aalborg station til ukendelighed. Jernbanen forlagdes mod vest og overgangen blev sløjfet. Til erstatning for overgangen byggedes luftbroen. Postkort. Postgået 14. juni 1917. "Stenders Forlag Eneberettiget 43605." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

To markante bygninger i Aalborg - begge ibrugtaget i 1902: Til højre personbanegården og til venstre godsbanegården - kaldet triumfbuen, med pakhus I for gods ankommet med jernbane til højre og pakhus U for gods til afsendelse med jernbane til venstre (der er byttet om på de to pakhuses funktion mindst eet sted i den trykte jernbanelitteratur). Til venstre for personbanegården skimtes trappeopgangen til luftbroen, retiradebygningen og ilgodsbygningen. Billedet kan ses i højere opløsning her. Postkort. Årstal: Ukendt. "2214. Peter Alstrups Kunstforlag, København, Eneret." Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.Banegårdspladsen i Aalborg set mod syd. Postkort. Afsender har dateret postkortet 25. januar 1928, men postvæsenet har poststemplet det 25. januar 1929. Til højre pakhuset fra 1902. I midten kontorbygningen, til højre pakhus I for gods ankommet med jernbane og til venstre pakhus U for gods til afsendelse med jernbane. "Postkort en gros A. West, Aalborg. Eneret." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Banegårdspladsen set mod syd. Til højre pakhuset fra 1902. I midten kontorbygningen, til højre pakhus I for gods ankommet med jernbane og til venstre pakhus U for gods til afsendelse med jernbane. Postkort. Postgået 26. juni 1922. "Stenders Forlag Eneberettiget 37803. Billedet kan ses i højere opløsning her (åbner langsomt - TIF-fil). Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

1958. Fotograf: Holger B. D. Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.

Fotograf: Ukendt. Årstal: Ukendt.

Pakhus U. Fotograf: Ukendt. Årstal: Ukendt. Billedet kan ses i hørere opløsning her.