Pakhus 1869::


Vi skal tilbage til mysteriet i Aalborg, hvor det igen er dukket nye oplysninger op. Men lad os starte med at tidsfæste dette postkort. Postkortet er uden angivelse af rettighedshaver, men bærer blot nummeret "6813". Bagsiden af postkortet er delt på midten, så der er grund til at tro, at postkortet er fra 1. juni 1905 eller senere. Postkortet er udateret og stemplet er ulæseligt. Det er frankeret med 5 øre og sendt fra Nørresundby til Nibe = landstakst. Frimærket er AFA 52 fra 1905-1906. Bygningen i baggrunden med tårn er Aalborgs første banegård fra 1869. Den blev revet ned på et tidspunkt mellem mellem 1908 og 1911. Så billedet kan tidsfæstes til 1905-1911. Til venstre for telefonkiosken (hvis det da er en telefonkiosk?) ses tre bygninger: Bagerst som sagt Aalborgs første banegård fra 1869, i midten (bag gaslampen) ses Aalborgs første jernbaneposthus fra 1886 og forrest Aalborgs første varehus fra 1869. Det er sidstnævnte bygning, der er interessant i denne forbindelse. Bygningen er oprindeligt fra 1869 og er blevet udvidet i flere omgange. Den blev taget ud af drift i 1902 i forbindelse med opførelsen af Aalborgs nye banegård. Da bygningen blev taget ud af drift var den ca. 18 fag lang. På et tidspunkt, som må ligge mellem 1902 og 1905 (mest sandsynligt 1902) decimerer man bygningen, idet man fjerner  de sydligste ca. 69% af bygningen. Det, vi ser her på billedet, er således de nordligste resterende ca. 31% af bygningen. I 1909 fjernes yderligere 14 procentpoint - de sydligste - af bygningen, således at der tilbage kun bliver ca. 17% af den bygningsmasse, der eksisterede i 1902. Alt i alt kan tidsfæstelsen af postkortet således indsnævres til 1905-1909. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Postkort. Postgået 9. januar 1909. "Paul Heckschers Kunstforlag. Eneret. 242." Aalborgs første banegård er endnu ikke revet ned, så vi er i 1908 eller tidligere. Sydenden af det oprindelige varehus er endnu intakt. Godsbanegården kaster sin skygge hen over Jyllandsgade. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.Det interessante ved dette billede er sådan set ikke Grønnegården, for den er der mange billeder af og dens historie kendes i detaljer. Det interessante er stilladset til venstre i billedet, hvilket indikerer, at ejendommen på hjørnet af Jernbanegade og Prinsensgade (Prinsensgade 36 - Birks Hotel) er under opførelse. Årstallet for opførelsen af ejendommen Prinsensgade 36 kan bruges til at tidsfæste, hvornår det tidligere DSB varehus fra 1869 blev amputeret. Det tidligere DSB varehus er den lyse ejendom, der vender gavlen mod jernbaneposthuset, der ligger ved siden af Grønnegården. Så dagens spørgsmål er: Hvornår blev ejendommen Prinsensgade 36 opført? Postkort. Årstal: Ukendt. Ikke postgået. Ingen produktionsangivelser på bagsiden. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


Bygningen er nedrevet i 1992 eller senere.82)

Jyllandsposten 24. marts 1909. Arkiv: www.mediestream.dk.

Postkort. "Stenders Forlag Eneberettiget - Aalborg 363". År:? Se udsnit nedenfor. Billedet er taget fra Aalborgtårnet, så vi er i 1933 eller senere. Enighedslund er endnu ikke opført, så vi er før 1937. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

På ovenstående udsnit ses fra venstre den sydlige del af Grønnegården, herefter det første jernbaneposthus, herefter et tomt område, hvor rutebilgaragen endnu ikke er bygget, så følger "Kontrollørboligen" og på den anden side af Ansgar Kirkes tårn ses den sydlige del af varehuset.

Postkort postgået 27. august 1956. "Skydepavillonen, Aalborg - 609". Se udsnit nedenfor. Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Der er i den trykte jernbanelitteratur forskellige udlægninger af varehusets skæbne. Ingen af dem er dog underbygget med dokumentation og forholdet vil derfor blive undersøgt nærmere. Indtil videre er hypotesen følgende: Det oprindelige varehus (sådan blev det benævnt i 1869) er blevet forlænget én eller flere gange, både mod nord og sandsynligvis også mod syd. På et tidspunkt efter ca. 1902, da det "nye" pakhus blev ibrugtaget, er bygningen blevet delt. Man har simpelthen fjernet den midterste del af bygningen. Den nordlige del af bygningen er måske identisk med den tjenestebolig, der intet nummer havde, men som benævnes "Kontrollørbolig". På ovenstående udsnit ses fra venstre den sydlige del af Grønnegården, herefter det første jernbaneposthus, herefter et tomt område, hvor rutebilgaragen endnu ikke er bygget, så følger "Kontrollørboligen" og på den anden side af Ansgar Kirkes tårn ses den sydlige del af varehuset og til højre herfor den lave og nordlige del af det andet jernbaneposthus. Yderst til højre ses Aalborghallens scenetårn.

Postkort. Årstal: Ukendt. "Kruger 1001/2". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Forstørrelse af ovenstående postkort. Fra venstre: Jernbaneposthus I, rutebilgarage Prinsensgade, tjenestebolig overkontrollør, flyttet varehus og tilbygning til jernbaneposthus II.

Til højre Grønnegården, til venstre herfor jernbanepostkontor I og til venstre herfor skimtes varehuset/(over)kontrollørboligen. År: ? Postkort. "Stenders Forlag Eneberettiget - Aalborg 399. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Fra højre: Grønnegården, jernbaneposthus I, rutebilgaragen i Prinsensgade, over rutebilgaragen ses gavlen af det oprindelige varehus fra 1869 og til venstre herfor hovedbygningen fra 1902. År:? Postkort. "Stenders Forlag. Eneret - Aalborg 1044 K". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.