Overkørsel 516 vogterhus 152 Kastetvej::


Punktnedslag:

Overkørsel 516 set mod vest. Til højre det oprindelige vogterhus 152, der ligger med gavlen parallelt med jernbanen. Årstal: Ukendt.

19. oktober 1921: Overkørslen nedlægges.185)

1. april 1921-31. marts 1922: "Endvidere er (...) fuldført skinnefri (...) Vejforbindelse til Erstatning for (...) Overkørs[el] (...) 516.205)

Set ud fra et jernbanemæssigt synspunkt er det mest interessante på dette postkort vogterhus 152 i den røde cirkel. I skrivende stund (9. august 2015) er det det eneste kendte billede af vogterhus 152. Vogterhuset har på billedet udspillet sin oprindelige rolle, idet overkørslen (nr. 516) blev nedlagt 19. oktober 1921185) og erstattet af en vejunderføring. Vogterhuset spillede dog stadig en driftsmæssig rolle, idet Kastetvej Mellemblokpost havde til huse her. Det vides p.t. ikke, om blokapparatet havde til huse i selve vogterhuset eller i en særskilt bygning. I midten af billedet ses Spritfabrikken, indviet 12. august 1931. Jernbanebroen på billedet blev 23. april 1938184) erstattet af den nuværende, så billedet må være taget mellem 1931 og 1938. Postkort. "Stenders Forlag Eneberettiget - Aalborg 274." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen. Efterskrift (22. marts 2016) : Der er dukket et ældre billede af vogterhus 152 op (se ovenfor). Der er et eller andet der ikke passer sammen. Husene vender forskelligt på de to billeder. Undersøges nærmere. Hypotesen er i skrivende stund (22. marts 2016), at huset i den røde cirkel ikke er vogterhus 152.


Aarhus Stiftstidende 16. juni 1892. Arkiv: www.mediastream.dk/Thomas Boberg Nielsen.

Så dukkede der endelig et nogenlunde brugbart billede op af vogterhus 152 i den "nye" udgave. Årstal: Ukendt. Fotograf: Ukendt.

I finansåret 1906-1907 udførte DSB "Udvidelse af Kastetvejen for Aalborg Kommune."104) Hvad udvidelsesarbejdet konkret omfattede, vides ikke i skrivende stund (19. juli 2014).

Jernbanen krydsede (...) nr. 516 ved Kastetvej."508)

Affotografering af postkort. Jeg håber, at jeg på et tidspunkt støder på det originale postkort, således at jeg kan scanne det i høj opløsning. Vi ser her overkørslen for Kastetvej fra vest mod øst. Bemærk at leddene nu er erstattet af vindebomme placeret syd for overskæringen, hvilket indikerer, at betjeningen er sket fra sydsiden af overkørslen.

Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Nedennævnte Overkørsler er erstattet af skinnefri Vejforbindelser: (...) 345-46, 365-67, 430, 457, 459, 500 (alle uf), 396, 410, 441 og 467, Randers-Aalborg; 513 (uf) og 516 (uf) Aalborg-Limfjordsbroen."123)


Overskæringerne ved Reberbansgade, Valdemarsgade og Kastetvej blev i 1920-1921 erstattet af vejunderføringer.100)


Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til Aalborg station, vogterhus 150, vogterhus 151, vogterhus 151a, broposten, Nørresundby station og vogterhus 3 (Nørresundby-Frederikshavn).81)I forbindelse med bygningen af den nye jernbanebro skete der opfyldning med sand pumpet op fra Limfjorden. Det er sandsynligvis sådant sand, der har afstedkommet skaden. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-577/Thomas Boberg Nielsen.


I fortsættelse af ovenstående sender 10. Banesektion i Aalborg denne indberetning til 2. Distrikt i Aarhus. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-577/Thomas Boberg Nielsen.
___________
Noter: Se her.


Arbejdsnoter: Overkørslen havde nummer xxx og vogterhuset havde nummer 152.