Overkørsel 515 vogterhus 151a Reberbansgade::


Punktnedslag:

8. december 1920: Overkørslen nedlægges.185)CFL MX 1023 + CFL MY 1146 + 20 vogne passerer Reberbansgadeviadukten og Valdemarsgadeviadukten med tog G7550 Frederikshavn-Aarhus 5. august 2015. Vogterhus 151a for overkørsel 515 Reberbansgade og overkørsel 515a Valdemarsgade lå i den røde cirkel. Fotograf: Morten Larsen. Tak til Morten for at billedet må vises her.

Vogterhus 151a er opført på et tidspunkt mellem 19. februar 188480) og august 1918.81)

Vogterhuset er opført i 1897.100)

Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til Aalborg station, vogterhus 150, vogterhus 151, vogterhus 152, broposten, Nørresundby station og vogterhus 3 (Nørresundby-Frederikshavn).81)

Huset er revet ned senere end 1992.82)

Huset er revet ned i efteråret 1992.100)


Luftfoto 1954. Vogterhus 151a var placeret midt mellem Valdemarsgade (øverst) og Reberbansgade (nederst).

Vogterhusets placering mens strækningen endnu var enkeltsporet. Vi bemærker, at huset er placeret med vindfanget væk fra banen. Projekttegning udarbejdet 18. februar 1933, ændret 6. juni 1933. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-577/Thomas Boberg Nielsen.


Ovenstående to tegninger: Nyt 2. spor indtegnet med stiplet streg. Projekttegning 9. oktober 1936. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-577/Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhusarealet 15. april 2014 set fra nord mod syd. Til venstre viadukten for Valdemarsgade. I forgrunden Valdemarsgade. Vogterhus 151a lå hvor den flisebelagte sti går syd for Valdemarsgade. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
___________
Noter: Se her.