Overkørsel 514 vogterhus 151 Ladegårdsgade::


Punktnedslag:

17. marts 1921: Overkørslen nedlægges.185)

Som det fremgår, er postkortet dateret 9. maj 1906. Der er ingen bomme at se, så overkørslen må på dette tidspunkt stadig være forsynet med led. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Postkort angiveligt postgået i 1912. Overkørslen er nu forsynet med bomme.

Overkørsel 514 set fra øst. Postkort. "Stenders Forlag Eneberettiget 19400." Postgået 22. januar 1912. Katedralskolen er opført 1889 - 18 år senere end jernbanestrækningen. Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

En lidt anden variant af ovenstående. Årstal ukendt.

Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til Aalborg station, vogterhus 150, vogterhus 151a, vogterhus 152, broposten, Nørresundby station og vogterhus 3 (Nørresundby-Frederikshavn).81)

Brev af 9. november 1936 fra 10. Banesektion i Aalborg til 2. Distrikt i Aarhus, hvori 10. Banesektion giver oplysninger om vogterhus 151. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB 100A BB-577/Thomas Boberg Nielsen.

Bilag til brev af 9. november 1936 fra 10. Banesektion i Aalborg til 2. Distrikt i Aarhus, hvori 10. Banesektion giver oplysninger om vogterhus 151. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB 100A BB-577/Thomas Boberg Nielsen.

Side 1 af afskrift af brev af 20. januar 1937 fra Generaldirektoratet for Statsbanerne til Aalborg Byraad, hvori Statsbanerne tilbyder Aalborg Byraad at købe vogterhus 151 og det tilhørende areal for kr. 16.000. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB 100A BB-577/Thomas Boberg Nielsen.

Side 2 af afskrift af brev af 20. januar 1937 fra Generaldirektoratet for Statsbanerne til Aalborg Byraad, hvori Statsbanerne tilbyder Aalborg Byraad at købe vogterhus 151 og det tilhørende areal for kr. 16.000. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB 100A BB-577/Thomas Boberg Nielsen.

Bilag til ovenstående brev 
af 20. januar 1937 fra Generaldirektoratet for Statsbanerne til Aalborg Byraad, hvori Statsbanerne tilbyder Aalborg Byraad at købe vogterhus 151 og det tilhørende areal for kr. 16.000. Tegningen kan ses i højere opløsning herArkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB 100A BB-577/Thomas Boberg Nielsen.
___________
Noter: Se her.

Arbejdsnoter:

"Jernbanen krydsede (...) nr. 514 ved Ladegårdsgade (...)."508)

Arbejdsnoter: Overkørslen havde nummer xxx og vogterhuset havde nummer 151.