Overkørsel 511a vogterhus 149b Ny Kærvej::


Punktnedslag:

16. maj 1923: Overkørslen nedlægges.185)