Overkørsel 511a vogterhus 149a Ny Kærvej::


Punktnedslag:

1. april 1921-31. marts 1922: "Endvidere er (...) fuldført skinnefri (...) Vejforbindelse til Erstatning for (...) Overkørs[el] (...) 412 (udføres).205)


16. maj 1923: Overkørslen nedlægges.185)


Vogterhus nr. 149a fotograferet 9. juni 2013 fra broen, der fører Ny Kærvej over jernbanen. Huset er i følge BBR beliggende på postadressen Ny Kærvej 1 B, 9000 Aalborg, opført i 1901 og har et bebygget areal på 94 m2. Sporet tættest på huset er spor 95 med dværgsignal 123.1. I billedets nederste venstre hjørne ses spor 90. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

"1 stilling som banenæstformand (14 lkl) ved kol 206, Aalborg, lejebolig i hus 149 a, Aalborg, leje 31 kr mdl."
(Vingehjulet 10. december 1953).