Overkørsel 511 vogterhus 149 Aron Jacobsens Vej::


Punktnedslag:

1. april 1921-31. marts 1922: "Endvidere er (...) fuldført skinnefri (...) Vejforbindelse til Erstatning for (...) Overkørs[el] (...) 511 (udføres).205)


1. juni 1923: Overkørslen nedlægges.185)Vogterhus 149 blev ombygget i finansåret 1908-1909.106)

Hypotesen er i skrivende stund (27. april 2014), at vogterhus 149 lå ved Aron Jacobsens Vej, at det blev revet ned omkring 2000, at det lå på adressen Ved Viadukten 16 og at overkørslen blev nedlagt i 1922.88)

Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat tilkoblet telefonringeledningen Aarhus-Frederikshavn.81)

Overkørslen blev nedlagt senest i 1936.149)

Den lukkede overkørsel set fra øst mod vest marts 1939. Sporet i forgrunden er Aalborg-Hadsund og sporet bagved er Randers-Aalborg. Vejen på den anden side af jernbanen er Aron Jacobsens Vej. De hvide bygninger til venstre er husvildeboliger kaldet "Øen". Fotograf: J. A. Kirkegaard.

___________
Noter: Se her.