Overkørsler og vogterhuse m.v.::


Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "I Driftsårets Løb er der paa nedennævnte Stationer m. m. foretaget bygningsarbejder som nedenfor angivet: (...) Faarup (uf), Aalborg (uf), (...) Aalestrup (uf), (...) Opførelse af Tjenestebolig for Assistenter og Kontrolører."124)