Overgange::


Generelt om overgange: Overgange var ikke nummererede eller navngivne. De anvendte navne er derfor ikke autoritative men er et udtryk for webmasters opfattelse.

___________
Noter: Se her.