Mellemblokpost Kastetvej::


8. december 1902: Manuel linieblok Aalborg-Nørresundby ibrugtages.100)
14. september 1909: Der etableres mellemblokpost ved Kastetvej.

Set ud fra et jernbanemæssigt synspunkt er det mest interessante på dette postkort vogterhus 152 i den røde cirkel. I skrivende stund (9. august 2015) er det det eneste kendte billede af vogterhus 152. Vogterhuset har på billedet udspillet sin oprindelige rolle, idet overkørslen (nr. 516) blev nedlagt 19. oktober 1921185) og erstattet af en vejunderføring. Vogterhuset spillede dog stadig en driftsmæssig rolle, idet Kastetvej Mellemblokpost havde til huse her. Det vides p.t. ikke, om blokapparatet havde til huse i selve vogterhuset eller i en særskilt bygning. I midten af billedet ses Spritfabrikken, indviet 12. august 1931. Jernbanebroen på billedet blev 23. april 1938184) erstattet af den nuværende, så billedet må være taget mellem 1931 og 1938. Postkort. "Stenders Forlag Eneberettiget - Aalborg 274." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Meddelelser fra Generaldirektionen. 14. september 1909. M. 133. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.

22. maj 1931: Dansk Jernbaneforbund ønsker at "Signalhuset ved Blokposten" hæves med 2 meter for at skabe bedre udsigt over banestrækningen.178)
15. juni 1931: Den hopper 10. Banesektion i Aalborg ikke på og skriver:178)

5. september 1934: Omtales som "To-Mands Blokposten i Aalborg, der betjenes af Ledvogtere, men hvor der ikke mere findes nogen Overkørsel."177)
28. juni 1935: Hovedsignalet på sydenden af broen må tidligere have været et armsignal, for nævnte dato beder Dansk Jernbaneforbund om, at signalet forsynes med elektrisk lys til erstatning for "Olielamperne i Signalet".179)
4. juli 1935: Det fremgår, at afstanden mellem "Blokhytten" og hovedsignalet ved jernbanebroen over Limfjorden er ca. 350 meter.179)
1938: Mellemblokposten ved Kastetvej nedlægges.100) Denne oplysning er lidt uforståelig, idet der angiveligt har været mellemblokpost ved Kastetvej frem til 1972. Men måske skal oplysningen forstås således, at den manuelle mellemblokpost erstattes af en automatisk mellemblokpost på dette tidspunkt, hvilket så har den implikation, at nedenstående signalplan pr. 1. maj 1939 viser Kastetvej Mellemblokpost i automatisk udgave.

Signalplan dateret 1. maj 1939. Jeg er i skrivende stund (30. januar 2015) lidt i tvivl om, om signalplanen kun er en projektplan eller om den illustrerer den udførte løsning. Undersøges nærmere. Signalplanen kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Udsnit af ovenstående. Fra Aalborg var der et fremskudt signal (daglyssignal) og et hovedsignal (armsignal). Fra Nørresundby var der intet fremskudt signal og således kun et hovedsignal (daglyssignal).

1970: Signalet i den røde cirkel er hovedsignalet til Kastetvej Mellemblokpost fra nord. Det er mig bekendt det - indtil videre - eneste kendte billede af et af Kastetvej Mellemblokposts signaler. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

16. oktober 1972: Manuel linieblok Aalborg-Nørresundby nedlægges.100)
29. november 1972: Fjernstyring Aalborg-Nørresundby ibrugtages.115)


___________
Noter: Se her.