Kommandopost 1972 og fjernstyringscentral 1973::


Kommandoposten (eller "signalhuset" som det blev omtalt i DSB's årsberetning) blev opført i finansåret 1. april 1959 - 31. marts 1960111) men først ibrugtaget 16. oktober 1972.113)

Sikringsanlægget, der blev ibrugtaget 16. oktober 1972, er et type DSB 1964.113)

Fjernstyring blev med Aalborg som fjernstyringscentral indført således:

Aalborg-Nørresundby 29. november 1972.115)
Nørresundby-Sulsted 11. december 1973.114)
Sulsted-Brønderslev 10. juli 1974.119)
Brønderslev-Vrå 12. december 1974.117)
Vrå-Hjørring (ekskl.) 23. januar 1976. 120)
Hjørring (ekskl.)-Frederikshavn 29. maj 1980.121) For så vidt angår Frederikshavn omfatter fjernstyringen Frederikshavn stations spor 3 i stationens "lukketid".121)

Fjernstyringen kom aldrig til at omfatte Hjørring station.

Aalborg kommandopost 15. april 1960. Til venstre ses hus 2. Billedet kan ses i lidt højere opløsning her. Fotograf: J. Guldbæk Christensen. Arkiv: Ole M. Nielsen/JMJK. Tak til Ole for at billedet må vises her.

Kommandoposten 19. februar 1965. Som man kan se, står lokalet tomt, hvilket det havde gjort i 5 år, da billedet blev optaget og der skulle gå yderligere 7 år, inden kommandoposten blev ubrugtaget som kommandopost. Fotograf: J. Brems. Arkiv: Aalborg Stadsarkiv.

Aalborg kommandopost set fra nord 13. juli 2013. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Aalborg kommandopost set fra nord 13. juli 2013. Til venstre MRD-MR sæt 52 under udkørsel fra spor 3. Til højre ukendt MG-sæt. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Aalborg kommandopost set fra syd 1. august 2013. Til venstre MG-sæt 42 og til højre MFA-sæt 74 under indkørsel i spor 1. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Aalborg kommandopost set fra sydvest 12. november 2014. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Bjarke Hvass. Tak til Bjarke for at billedet må vises her.

Kommandoposten set fra øst 20. februar 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: John Lykholt. Tak til John for at billedet må vises her.

Kommandoposten set fra øst 29. august 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: John Lykholt. Tak til John for at billedet må vises her.

Interiør set mod nordøst 29. august 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: John Lykholt. Tak til John for at billedet må vises her.


Udsigt fra kommandoposten mod syd 26. august 2014. I forgrunden lokalbordet for Aalborg station. Fotograf: Morten Larsen. Tak til Morten for at billedet må vises her.

Samme sted 20. februar 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: John Lykholt. Tak til John for at billedet må vises her.

Udsnit af fjernstyringen Aalborg-Frederikshavn 20. februar 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: John Lykholt. Tak til John for at billedet må vises her.

Udsigt mod nord december 1976. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Udsigt fra kommandoposten mod syd december 1976. Til venstre maskindepotet. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Udsigt fra kommandoposten mod syd 15. juli 2015. Et tog er under indkørsel i spor 1. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: John Lykholt. Tak til John for at billedet må vises her.

Udsigt fra kommandoposten mod nordøst december 1976. Midt i billedet ses godsterminalen. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.___________
Noter: Se her.