Jernbaneposthus I::


Til venstre ses jernbanepostkontoret. Postkort. "No 217 N. N. Lj. Sthlm.". År:? Postgået 25. marts 1909. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Om jernbanepostkontoret til venstre på ovenstående postkort:

Jeg har kigget lidt i bogen "Jernbanen i Aalborg gennem 125 år", bane bøger, 1994, ISBN 87 88632 50-4. Bygningen var oprindeligt jernbanepostkontor. Den er ikke lige så gammel som Aalborgs første station (1869). Ifølge bogen opførtes "nogle år senere et jernbanepostkontor (der nu [1994] er døgnbørnehaven Nattergalen)". Der er intet specifikt årstal angivet og der er ingen kildehenvisning til oplysningen.

Af bogen fremgår af en sporplan fra 1869, og som er i arkiv hos Danmarks Jernbanemuseum, at bygningen ikke eksisterede i 1869 og af et bykort fra 1875, at bygningen ikke eksisterede i 1875. Endelig fremgår det af en sporplan fra 1897, at bygningen eksisterede i 1897. På sidstnævnte illustration er bygningen angivet som "Posthus". Det fremgår ikke af bogen, hvor de to sidstnævnte illustrationer er i arkiv.

Så umiddelbart må konkluderes, at bygningen er opført på et tidspunkt mellem 1875 og 1897. Det fremgår endvidere af bogen, at jernbaneposthuset blev for lille og at et nyt jernbaneposthus opførtes etapevis lige nord for den nye jernbanestation "i starten af dette århundrede". Der er ingen kildehenvisninger til oplysningerne. Men det kunne tyde på, at det første jernbanepostkontor er bygget tættere på 1875 end på 1897.

Det fremgår ikke af bogen, om det er tilfældigt, at der ét sted i bogen anvendes ordet jernbanepostkontor og andre steder jernbaneposthus, idet der strengt taget (vistnok) er tale om to vidt forskellige ting.

Jyllandsposten 25. februar 1886. Arkiv: www.mediestream.dk.

..
Jyllandsposten 4. maj 1886. Noget tyder på, at Jernbaneposthus I er opført i 1886. Arkiv. www.mediestream.dk.

Og undtagelsesvist et lille reklameindslag: Skulle nogen været interesseret i ovennævnte bog, har jeg et pænt eksemplar til salg for 100,- kr. Send mig eventuelt en mail, hvis du er interesseret.


Til højre Grønnegården, til venstre herfor jernbanepostkontor I og til venstre herfor skimtes varehuset/kontrollørboligen. År: ? Postkort. "Stenders Forlag Eneberettiget - Aalborg 399. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Fra højre: Grønnegården, jernbaneposthus I, rutebilgaragen i Prinsensgade, over rutebilgaragen ses gavlen af det oprindelige varehus fra 1869 og til venstre herfor hovedbygningen fra 1902. År:? Postkort. "Stenders Forlag. Eneret - Aalborg 1044 K". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Jernbanepostkontor I. Fotograf: J. Guldbæk Christensen. År: ? Arkiv: www.jmjk.dk. Tak til Ole Nielsen for at billedet må vises her.

Postkort. Årstal: Ukendt. "Kruger 1001/2". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Forstørrelse af ovenstående postkort. Fra venstre: Jernbaneposthus I, rutebilgarage Prinsensgade, tjenestebolig overkontrollør, flyttet varehus og tilbygning til jernbaneposthus II.

I Prinsensgade ses fra venstre Grønnegården, Jernbaneposthus I samt rutebilgaragen. 16. september 1979. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Jørgen Brander Olesen. Tak til Jørgen for at billedet må vises her.