Indkørsel fra Nørresundby::Jernbanebroen set fra nord. Bemærk signalet på Aalborg-siden. Det er signalet fra nord til Kastetvej Mellemblokpost - i skrivende stund det eneste kendte foto af Kastetvej Mellemblokposts signaler. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Jernbanebroen over Limfjorden set fra klapfaget mod syd. I midten Aalborgs indkørselssignal fra Nørresundby. Fotograf: Boggie2. Billedet er sandsynligvis optaget 8. september 2016.

I-signaler fra Nørresundby 30. juni 2017. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Nærbillede af I-signalet 27. april 2017. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Nærbillede af I-signalet 30. juni 2017. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Dette billede er (pr. 3. november 2017) det eneste kendte fotografi af stiunderføringen for Ladegårdsgade. Bemærk indkørselssignalet og bemærk det storeantal tråde på stangrækken. Årstal: Ukendt, men må være før 1937.

Ukendt MZ med nordgående tog under udkørsel fra Aalborg mod Nørresundby. Årstal: Ukendt. Til højre SI-signalet fra nord og forrest i billedet spor 17. Bemærk, at der endnu ikke er bygget "perron" ved spor 17. Fotograf: Thomas Hauerslev. Tak til Thomas for at bileldet må vises her.

Nordenden af Aalborg station 9. november 2015 kl. 15.03. Til venstre er MFA-FF-MFB sæt 1 under udkørsel mod Nørresundby og passerer SU Z. Til højre herfor ses Aalborgs stationsindkørselssignal fra Nørresundby benævnt SJ Y. Længst til højre i spor 17 holder MG-FG-FH-MG sæt 69. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Til en afveksling ser vi her banegårdspladsen og hovedbygningen fra nord. Yderst til venstre anes pakhus I for gods ankommet med jernbane. I midten hovedbygningen og til højre Jernbaneposthus II. Over den højre gavl på Jernbaneposthus II ses TI-signal L. Øverste vinge er indkørsel til spor 2, midterste vinge er indkørsel til spor 4 og nederste vinge er indkørsel til spor 5. Billedet er optaget i 1958 af Holger B. D. Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.


___________
Noter: Se her.