Forhal::


Så flot så forhallen på Aalborg station ud ca. 1902. Postkortet er postgået 31. december 1904 men billedet stammer sandsynligvis fra tidspunktet omkring banegårdens ibrugtagning 1902. Vi ser mod vest. Forpladsen ligger bag dørene til venstre og adgang til perron 1 er mod højre. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

___________
Noter: Se her.