Hovedbygning 1902-::


Jyllandsposten 24. april 1901. Arkiv: www.mediestream.dk.

Jyllandsposten 2. december 1902. Arkiv: www.mediestream.dk/Thomas Boberg Nielsen.

Aalborg Tidende 6. december 1902. Tekstet fra Gotisk skrift af Thomas Boberg Nielsen. Note: I ovenstående artikel er murermester P. F. Cordes benævnt S. F. Cordes. Han hedder rettelig P. F. Cordes. Min oversættelse af de gotiske bogstaver er korrekt. Det er avisen, der fejlagtigt har benævnt ham S. F. Cordes.Bygningen blev indviet som Aalborgs 2. banegård 8. december 1902.134)


1903. Hovedbygningen er endnu uden perrontag. Til venstre signalhus III og til venstre herfor det forhøjede vandtårn. Bag hovedbygningen ses jernbaneposthus II, derefter varehuset i Prinsensgade, derefter jernbaneposthus I og bagerst hovedbygningen 1869-1902. Kigger man grundigt på billedet, kan man se, at varehuset i Prinsensgade ikke ligger parallelt med sporet. Det skyldes, at den oprindelige bane 1869-1902 lå en lille smule østligere og derfor slog et sving mod øst fra syd til nord. Billedet kan ses i højere opløsning her.

"Hovedbygningen umiddelbart før åbningen i 1902". Ja, sådan står der visse steder i den trykte jernbanelitteratur. Men det kan ikke være korrekt. Vandtårnet vi ser til højre for bygningen er opført i 1907! Undersøges nærmere. Til højre bemærker vi jernbaneposthus II. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Fra venstre ses hovedbygningen, bygning for togpersonalet (den hvide gavl) og Grønnegården (bygningen bag bygningen for togpersonalet). Postkortet bærer intet poststempel eller øvrig datering. Grønnegården blev opført 1911-1912, så billedet må være fra 1911-1912 eller senere. Vi bemærker at husrækken i Prinsensgade synes færdigbygget. Postkort. "Nr. 12118". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Banegårdspladsen og Aalborg banegård på et tidspunkt mellem 1902 og 1907. Fra venstre ses banegårdsbygningen fra 1902, jernbaneposthus II, gavlen af varehuset fra 1869, jernbaneposthus I og den oprindelige banegård færdigopført 1868 og ibrugtaget 1869. Vi bemærker, at husrækken på østsiden af Prinsensgade endnu ikke er fuldført. Postkort. Postgået 31. december 1907. "Eneret Jensen Geert, Vare-Børsen." Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Fra venstre: Hovedbygningen (bemærk skiltet "Jernbanerestaurant" og at der nu er direkte adgang fra gaden til jernbanerestauranten - til gengæld er udgangene fra de to tårne til gaden sløjfede), jernbaneposthus II, tilbygning til jernbaneposthus II og - med hvid gavl - ses opholdsbygning for togpersonale. "Dimsen" til højre med skiltet "BP" på toppen var en trekantet roterende reklamesøjle, som jeg ikke mindes at have set i andre byer. Årstallet for postkortet er ukendt, men måske kan nogen tidsfæste det lidt nærmere ved at studere bilerne m. v. på billedet. "Bladsalget Banegaarden Aalborg. 1023." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Aalborg stations hovedbygning set fra Prinsensgade 4. I baggrunden ser vi Aalborgtårnet, opført 1933. Postkortet er postgået 25. november 1938, så billedet må altså være fra 1933-1938. I den røde cirkel til venstre ses en dør, som bygningen er født med og som ikke eksisterer i dag (2014). Døren i den røde cirkel til højre, er bygningen ikke født med, så den må være etableret efter 1902 men før 1933-1938. Også denne dør eksisterer ikke i dag. Postkort. "Eneret: Vesterbro Boghandel, Papir en gros, Aalborg. Nr. 8607." Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
Udsigt fra John F. Kennedys Plads 4, 3. sal, t. h. Ejendomsmæglerfoto. Lejligheden blev sat til salg i sommeren 2015, så mon ikke billedet er fra foråret 2015? Billedet kan ses i højere opløsning her.

Til en afveksling ser vi her banegårdspladsen og hovedbygningen fra nord. Yderst til venstre anes pakhus I for gods ankommet med jernbane. I midten hovedbygningen og til højre Jernbaneposthus II. Over den højre gavl på Jernbaneposthus II ses TI-signal L. Øverste vinge er indkørsel til spor 2, midterste vinge er indkørsel til spor 4 og nederste vinge er indkørsel til spor 5. Billedet er optaget i 1958 af Holger B. D. Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.

17. august 1963. Fotograf: Erik V. Pedersen. Tak til Erik for at billedet må vises her. Se Eriks fine hjemmeside: www.evp.dk.

To markante bygninger i Aalborg - begge ibrugtaget i 1902: Til højre personbanegården og til venstre godsbanegården - kaldet triumfbuen, med pakhus I for gods ankommet med jernbane til højre og pakhus U for gods til afsendelse med jernbane til venstre (der er byttet om på de to pakhuses funktion mindst eet sted i den trykte jernbanelitteratur). Til venstre for personbanegården skimtes trappeopgangen til luftbroen, retiradebygningen og ilgodsbygningen. Billedet kan ses i højere opløsning her. Postkort. Årstal: Ukendt. "2214. Peter Alstrups Kunstforlag, København, Eneret." Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

December 1976. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Aalborg station 1. sal set fra perronsiden. Til venstre "midterpartiet" og til højre det sydlige parti. Billedet kan ses i højere opløsning her. 2. januar 2015. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Aalborg station 1. sal set fra perronsiden. Til højre "midterpartiet" og til venstre det nordlige parti. Billedet kan ses i højere opløsning her. 2. januar 2015. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.