Containerterminalen::

"Den nye containerterminal i Ålborg blev taget i brug den 6. marts [1970]. Terminalen er placeret på Ålborg privatbaners tidligere areal ved Dag Hammerskjölds Gade."44)

2015 november: Sporstopperen i nordenden af spor 60 blev fjernet i forbindelse med etablering af nyt lyskryds syd for eksisterende kryds Jyllandsgade/Dag Hammarskiöldsgade. Kilde: Webmaster.

Containerkranen i spor 60 fotograferet 13. juli 2013. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

2017 december: Containerkranen flyttes. Kørevej og skinner for kran fjernes. Der var tale om jernbetonudstøbninger bådeunder kørevejens SF-sten og kranskinnerne. Kilde: Webmaster-