Billetter::


Dobbeltbillet udstedt 7. marts 1969. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Enkeltbillet udstedt 7. marts 1969. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Forside.

Bagside. 
Dobbeltbillet 1. klasse Aalborg-Svendborg-Aalborg. Henrejsedag 7. november 1970.  Der er tale om en "3-dages dobbeltbillet"; hjemrejse skulle derfor foretages senest 10. november 1970. Kalenderen fortæller, at 7. november 1970 var en lørdag. Så måske har der været tale om en weekendrejsende? Billetten kostede 129,- kr. Vi kan prøve at regne efter. "Danmarks Rejseforbindelser" gyldig 27. september 1970-22. maj 1971 fortæller, at der var 251 km fra Aalborg til Fredericia, 65 km fra Fredericia til Odense og 48 km fra Odense til Svendborg. I alt 364 km. En enkeltbillet 2. klasse i intervallet 361-390 km kostede 61,- kr., en 2 måneders dobbeltbillet 98,- kr og en 3-dages dobbeltbillet kostede 86,- kr. Nu til dags får man ikke rabat på almindelige dobbeltbilletter. I 1970 fik man godt 19% rabat på en 2 måneders dobbeltbillet og knap 30% rabat på en 3-dages dobbeltbillet. Prisen på 1. klasse var 1,5 gange prisen på 2. klasse. I dette tilfælde 86 x 1,5 = 129,- kr. Så vi tillader os at konkludere, at prisen på billetten er korrekt. Nu til dags findes der ikke 1. klasse på Svendborgbanen. Men det gjorde der i 1970: Fire af togene på Svendborgbanen førte 1. klasse. I hver retning var der tale om et iltog og et persontog. Vi ved ikke, hvilke tog billetindehaveren har benyttet fra Aalborg til Svendborg. Der er ikke nogle oplagte forbindelser Aalborg-Odense, der i Odense havde forbindelse til de to tog med 1. klasse Odense-Svendborg. Det første tog med 1. klasse Odense-Svendborg, afgik fra Odense kl. 9.16 og det kunne man ikke nå med tidligste tog fra Aalborg. Næste tog med 1. klasse Odense-Svendborg afgik fra Odense kl. 16.00. Hvis man ville "ramme" dette tog, skulle man tage med Lyntoget Vendsyssel fra Aalborg kl. 10.00 med ankomst til Odense kl. 13.32 og så sidde i Odense og vente på en togafgang mod Svendborg kl.16.00, og det lyder jo helt tåbeligt, når man kunne tage med et tog fra Odense kl. 13.42 - som dog kun havde 2. klasse. Men hvad så med hjemrejsen - var der en bedre forbindelse på 1. klasse? Ja, det var der faktisk. Som nævnt havde to tog 1. klasse Svendborg-Odense. Det seneste af disse tog kørte fra Svendborg kl. 17.05 mandag til lørdag. Om søndagen kl 21.05 uden forbindelse til Aalborg. Toget med afgang fra Svendborg kl. 17.05 gav følgende forbindelse på 1. klasse: Svendborg af 17.05 Odense an 18.14 Odense af 19.19 Fredericia an 20.29 Fredericia af 20.48 Aalborg ankomst 23.49. Altså ikke en videre god forbindelse - med en times ventetid i Odense (men måske kunne man indtage aftensmaden i restauranten på banegården i Odense). Den tidlige forbindelse afgik fra Svendborg kl 11.00 og var ret god: Svendborg af 11.00 Odense an 11.48 Odense af 12.01 Fredericia an 12.43 Fredericia af 12.52 (Nordpilen) Aalborg an 15.47. Men måske har den rejsende ikke købt en billet på 1. klasse helt til Svendborg, fordi vedkommende ønskede at rejse på 1. klasse på Svendborgbanen? Måske ønskede den rejsende blot at rejse på 1. klasse Aalborg-Odense-Aalborg og 1. klasse Odense-Svendborg-Odense er blot kommet med i købet fordi det ikke kostede (ret meget) ekstra? Lad os se på regnestykket: En dobbeltbillet Aalborg-Odense-Aalborg 1. klasse ville koste 120 kroner og en dobbeltbillet Odense-Svendborg-Odense 2. klasse 13,60 - i alt kr. 133,60. Så det ville være noget dyrere. Men: I køreplanen står: "For 1. klasse er taksten normalt 1,5 gange taksten for 2. klasse; dog udstedes der i vigtige stationsforbindelser, hvor togene på en del af befordringsstrækningen kun fører 2. klasse, 1. klasses billetter, hvis pris er fastsat under hensyn til dette forhold." Om dette også gjaldt relationen Aalborg-Svendborg, ved jeg ikke (men jeg tror det). På Svendborgbanen var der jo både 1. og 2. klasse, men ikke i alle tog. En sådan billet ville (vel) koste kr. 89,50 for en enkelt (61,- kr. for 2. klasse Aalborg-Svendborg og 28,50 for tilkøb til 1. klasse Aalborg-Odense). Om en sådan billet kunne udstedes som en 3-dages dobbeltbillet ved jeg ikke. I givet fald ville den (vel) koste 2 x 89,50 = kr. 179,- minus ca. 30% rabat = i alt 125,30. Jeg tvivler på, at en sådan udregning har været "tilladt".Jeg har ikke i det interne instruktionsmateriale ledt efter reglerne for udstedelse af 3-dagesbilletter i relationer, hvor der ikke altid var 1. klasse over hele strækningen. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


___________
Noter: Se her.