Banegårdspladsen::


Banegårdspladsen blev omdøbt til John F. Kennedys Plads 16. marts 1964.131)

Postkort. Postgået 9. januar 1909. "Paul Heckschers Kunstforlag. Eneret. 242." Aalborgs første banegård er endnu ikke revet ned, så vi er i 1908 eller tidligere. Sydenden af det oprindelige varehus er endnu intakt. Godsbanegården kaster sin skygge hen over Jyllandsgade. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Postkort postgået 15. juli 1912. "V. Müllers Kunstforlag. Eneret. 11 29833." Stemplet "AALBORG 15.7.12. 6-8 E JB. P. E.". Jeg har ikke undersøgt stemplet nærmere, men mon ikke forkortelsen "JB. P. E." står for "Jernbanepostekspedition"? Grønnegården er opført, så billedet må være taget 1911-1912. Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Fra venstre ses hovedbygningen, bygning for togpersonalet (den hvide gavl) og Grønnegården (bygningen bag bygningen for togpersonalet). Postkortet bærer intet poststempel eller øvrig datering. Grønnegården blev opført 1911-1912, så billedet må være fra 1911-1912 eller senere. Vi bemærker at husrækken i Prinsensgade synes færdigbygget. Postkort. "Nr. 12118". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Fra venstre: Hovedbygningen (bemærk skiltet "Jernbanerestaurant" og at der nu er direkte adgang fra gaden til jernbanerestauranten - til gengæld er udgangene fra de to tårne til gaden sløjfede), jernbaneposthus II, tilbygning til jernbaneposthus II og - med hvid gavl - ses opholdsbygning for togpersonale. "Dimsen" til højre med skiltet "BP" på toppen var en trekantet roterende reklamesøjle, som jeg ikke mindes at have set i andre byer. Årstallet for postkortet er ukendt, men måske kan nogen tidsfæste det lidt nærmere ved at studere bilerne m. v. på billedet. "Bladsalget Banegaarden Aalborg. 1023." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Årstal: Ukendt. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Mange stationsbyer har en banegårdsplads. Disse pladser er i sagens natur et produkt af jernbanen. Nogle af dem er små, andre er store, nogle er arkitektoniske rædsler, andre er rigtig flotte. Banegårdspladsen i Aalborg er rigtig flot. Eller rettere: Den VAR rigtig flot, indtil øjebæen "Kennedy Arkaden" blev bygget i den sydvestlige ende af pladsen. På ovenstående postkort er pladsen dog endnu uspoleret. Park Hotellet har udendørs servering (hotellet er p. t. (2015) til salg for 37 mio. kr.), 2 herrer ordner verdenssituationen på bænken nederst til højre og tre piger morer sig med en eller anden automat(?). Postkort postgået 30. januar 1933. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


Når man trådte ud af Aalborg banegård, mødtes man i en årrække af dette syn. Postkort. Årstal: Ukendt. "Stenders Forlag. Eneret - Aalborg 1066 K". Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Sandsynligvis 1920'erne. Bemærk benzinstanderen. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Banegårdspladsen set mod syd. Til højre pakhuset fra 1902. I midten kontorbygningen, til højre pakhus I for gods ankommet med jernbane og til venstre pakhus U for gods til afsendelse med jernbane. Postkort. Postgået 26. juni 1922. "Stenders Forlag Eneberettiget 37803. Billedet kan ses i højere opløsning her (åbner langsomt - TIF-fil). Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Banegårdspladsen i Aalborg set mod syd. Postkort. Afsender har dateret postkortet 25. januar 1928, men postvæsenet har poststemplet det 25. januar 1929. Til højre pakhuset fra 1902. I midten kontorbygningen, til højre pakhus I for gods ankommet med jernbane og til venstre pakhus U for gods til afsendelse med jernbane. "Postkort en gros A. West, Aalborg. Eneret." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Visualisering af pladsen efter at letbanen er etableret. I første omgang var sporene projekteret til at skulle ligge i den østlige del af pladsen; men senere fandt man ud af, at det gå kan lade sig gøre at placere dem helt tæt på banegården som vist på visualiseringen. Billedet kan ses i højere opløsning her. Maj 2015, Letbanesekretariatet, Aalborg Letbane, VVM og MV miljørapport. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Til en afveksling ser vi her banegårdspladsen og hovedbygningen fra nord. Yderst til venstre anes pakhus I for gods ankommet med jernbane. I midten hovedbygningen og til højre Jernbaneposthus II. Over den højre gavl på Jernbaneposthus II ses TI-signal L. Øverste vinge er indkørsel til spor 2, midterste vinge er indkørsel til spor 4 og nederste vinge er indkørsel til spor 5. Billedet er optaget i 1958 af Holger B. D. Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.

Banegårdspladsen set fra luftbroen. Årstal: Ukendt. Fotograf: Ukendt. Arkiv: Bjarne Thyrrestrup Nielsen. Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Bjarne for at billedet må vises her.

Nordjyske Stiftstidende 20. juli 2018. Avisudklippet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Nordjyske Stiftstidende 19. september 2018. Avisudklippet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Nordjyske Stiftstidende 9. oktober 2018. Avisudklippet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
___________
Noter: Se her.