Randers-Aalborg‎ > ‎

Km 248,4 Aalborg::

 
 
Indkørsel til Aalborg fra syd. Afgreningen mod højre er til "ankomstristen". Ca. 1973-1975. Fotograf: Preben Pedersen. Arkiv: Henning Orlowicz. Tak til Henning for at billedet må vises her. 

MH 343 i tog G 7965 Skalborg-Aalborg ad venstre spor har netop passeret Aalborgs VI signal fra syd og befinder sig således nu på Aalborg station 11. marts 1988. G 7965 var i TKV opført som MH 300 med afgang fra Skalborg kl. 10.45 og ankomst til Aalborg kl. 10.52. TKV anfører endvidere: "Hastighed km/t 60. Kører hverdage undtagen lørdage, ikke 24/12 og 31/12. Tog 7965 er arbejdstog. Toget har arbejdsstrækning mellem Ellidshøj og Aalborg ad venstre spor i køreretningen Ellidshøj-Aalborg. Tog 7965 fremføres efter bestemmelserne i SIN." Fotograf: Lars Møller Jensen. Tak til Lars for at billedet må vises her. Det undrer mig, at arbejdsstrækningen er angivet som "Ellidshøj-Aalborg" og ikke "Svenstrup-Aalborg". Undersøges nærmere.

Kommandoposten I Aalborg. Ca. 1973-1975. Fotograf: Preben Pedersen. Arkiv: Henning Orlowicz. Tak til Henning for at billedet må vises her.
 
Aalborg fjernstyringscentral 10. maj 2009. Fotograf: Morten Jensen. Tak til Morten for at billedet må vises her.
 
 
Aalborg fjernstyringscentral 10. maj 2009. Fotograf: Morten Jensen. Tak til Morten for at billedet må vises her.

Ukendt F-maskine rangerer i Aalborg. I forgrunden sporskifte nr. 594 og til venstre nr. 593. I baggrunden bygningen xxx. Billedet er angiveligt fra 2. september 1961 og fotografen er angiveligt Jean-Jacques Barbieux. Jeg har forsøgt at kontakte fotografen, dels for at få bekræftet, at han er  fotografen dels for at få datoen bekræftet, men mine bestræbelser er indtil videre uden held. Læses dette af rettighedshaveren til billedet, hører jeg gerne nærmere, således at jeg kan bede om tilladelse til at vise billedet.
Aalborg station juli 1958. Fotograf: Niels Munch. Tak til Niels for at billedet må vises her. Niels skriver i mail 18. april 2013:

"
Min Aså-farbror havde besøgt mine forældre i Buddinge;  min fader og han var begge brevduefolk - og da han rejste hjem (med Ålborg-båden) tog han 12-årige mig med som feriedreng.

Vi havde åbenbart lidt ventetid i Ålborg, inden bussen til Aså afgik (fra den gamle rutebilstation), så jeg slæbte den undrende farbror ind på banegården.  Her ledte jeg primært efter et postkort af banegården (min samling af jernbanebilleder startede med banegårdspostkort o.l.);  men da der ingen var at få, måtte jeg jo selv tage et foto - med min togfætters lånte Kodak-boxkamera.  Desværre var det, som fotoet røber, bestemt ikke togtid!
 
Hvis jeg husker ret, så var billedet det allerførste, jeg tog med boxkameraet og dermed det første jernbanefoto, der "lykkedes" for mig.  Mine tidligste forsøg (i Hillerød) med min faders 6½ x 11 bælgkamera var jo faldet ret skidt ud."

FFJ M1210 i Aalborg spor 0(?)
Billedet er angiveligt fra 2. september 1961 og fotografen er angiveligt Jean-Jacques Barbieux. Jeg har forsøgt at kontakte fotografen, dels for at få bekræftet, at han er  fotografen dels for at få datoen bekræftet, men mine bestræbelser er indtil videre uden held. Læses dette af rettighedshaveren til billedet, hører jeg gerne nærmere, således at jeg kan bede om tilladelse til at vise billedet.

APB M 1 i spor 0(?) i Aalborg 21. juli 1963. I modsætning til billedet ovenfor er dette billede taget fra øst mod vest. Fotografen står således på Aalborg Rutebilstation. Til højre skimtes luftbroen. Fotograf: Niels Munch. Tak til Niels for at billedet må vises her. Niels skriver i øvrigt om billedet på jernbanen.dk: "
Solen står i zenit, og rutebilstationens nye hegn spejler sig i togets nypudsede vinduer. Da vi nåede over på perronen, var M 1 med sin "Bette-Klavs" kørt, hvorhen erindres ikke."
MV 1101 i spor 3 i Aalborg i 1978. Forreste personvogn er en A-vogn. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

MZ 1429 i IR1144 Aalborg-København i Aalborg spor 3 den 28. juni 1991. Fotograf: Ole Dinesen. Tak til Ole for at billedet må vises her.


APB M 1 i Aalborg spor 2. Billedet er angiveligt fra 2. september 1961 og fotografen er angiveligt Jean-Jacques Barbieux. Jeg har forsøgt at kontakte fotografen, dels for at få bekræftet, at han er  fotografen dels for at få datoen bekræftet, men mine bestræbelser er indtil videre uden held. Læses dette af rettighedshaveren til billedet, hører jeg gerne nærmere, således at jeg kan bede om tilladelse til at vise billedet.Ukendt F-maskine rangerer i Aalborg. I forgrunden sporskifte nr. 594 og til venstre nr. 593. I baggrunden bygningen xxx. Billedet er angiveligt fra 2. september 1961 og fotografen er angiveligt Jean-Jacques Barbieux. Jeg har forsøgt at kontakte fotografen, dels for at få bekræftet, at han er  fotografen dels for at få datoen bekræftet, men mine bestræbelser er indtil videre uden held. Læses dette af rettighedshaveren til billedet, hører jeg gerne nærmere, således at jeg kan bede om tilladelse til at vise billedet.
 
 
 
 
 
 

MZ 1425 under indkørsel fra nord på Aalborg station 9. juli 1978. Fotograf: Jens "MO" Møller. Tak til Jens for at billedet må vises her.

MY 1104 i Aalborg i 1973. Toget holder i spor 1, hvor perronen stadig er lav. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

"Forbindelserne Jernbanegade-Gravensgade-Vesterå og Jernbanegade-Algade-Gammeltorv-Østerågade kunne ikke klare det voksende trafikpres, privatbanernes opkomst krævede nyanlæg, og det var nødvendigt at føre et bedre havnespor frem til Aalborg havn, der stod foran store udvidelser mod øst. På denne baggrund blev det besluttet at nedlægge banegården for enden af Jernbanegade og bygge en ny nogle hundrede meter sydøst herfor. Arbejdet strakte sig over 5 år - fra 1899 til 1904 - med officiel indvielse af Aalborg banegård den 8. december 1902. Det blev til provinsens daværende største banegårdsterræn. D.S.B. etablerede personstation, godsstation, lokomotivremise og et udvidet havnespor, der blev ført øst om Karolinelund til den nyanlagte Østre havn. Nordjyllands Forenede Privatbaner (fra 1915 Aalborg Privatbaner) fik fælles personstation med D.S.B (undtagen Aalborg-Hadsundbanen, der havde 2 selvstændige perronspor) og byggede desuden selvstændig godsstation, lokomotivremise og maskinværksted."5)


Dette billede viser et af de gamle lyntog i spor 1 i Aalborg. Billedet er angiveligt fra 2. september 1961 og fotografen er angiveligt Jean-Jacques Barbieux. Jeg har forsøgt at kontakte fotografen, dels for at få bekræftet, at han er  fotografen dels for at få datoen bekræftet, men mine bestræbelser er indtil videre uden held. Læses dette af rettighedshaveren til billedet, hører jeg gerne nærmere, således at jeg kan bede om tilladelse til at vise billedet.

FFJ 1209 i Aalborg spor 1. Billedet er angiveligt fra 2. september 1961 og fotografen er angiveligt Jean-Jacques Barbieux. Jeg har forsøgt at kontakte fotografen, dels for at få bekræftet, at han er  fotografen dels for at få datoen bekræftet, men mine bestræbelser er indtil videre uden held. Læses dette af rettighedshaveren til billedet, hører jeg gerne nærmere, således at jeg kan bede om tilladelse til at vise billedet.

Den nuværende hovedbygning blev ibrugtaget 8. december 1902.19)
Aalborg banegård. Postkort postgået 1903. Så det er fuldstændig korrekt at kalde den for "Den nye Banegaard".


Aalborgs anden banegård mellem 1902 og 1906. Til venstre godsbanegården. Postkort, postgået 13. juni 1906 kl. 4-6. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Aalborg station med hyggelig udendørs "sydlandsk" fortovsrestaurant under lyse markiser. Postkort. "Rudlof Olsen Kunstforlag Eneret Nr. 8646. År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Aalborg station. Postkort. "Stenders Forlag. Eneret Aalborg 512". År:? Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Aalborg station 1980. Postkort. "Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 149 625 105 - 1980." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

 

Aalborg station spor 4 udsigt mod nord. Ca. 1973-1975. Fotograf: Preben Pedersen. Arkiv: Henning Orlowicz. Tak til Henning for at billedet må vises her.

BS 481 (og bagerst MA 461) i L 176 Frederikshavn-København H ankommer i spor 4 i Aalborg 3. juli 1988. Fotograf: Ole Dinesen. Tak til Ole for at billedet må vises her.

Nordenden af Aalborg station set fra Vesterbroviadukten forår 1976. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen. Længst til venstre ses spor 18 med godsvogne ved jernbanepostkontoret. Spor 18 eksisterer ikke mere. Til højre ses maskindepotet med sporforbindelse. Såvel maskindepotet som sporforbindelsen eksisterer ikke mere. I spor 3 er MH 342 klar til at rangere tre personvogne mod nord. Billedet kan ses i højere opløsning her. 
Aalborg stations udkørselssignal mod nord samt jernbanebroen over Limfjorden. Ca. 1973-1975. Fotograf: Preben Pedersen. Arkiv: Henning Orlowicz. Tak til Henning for at billedet må vises her.
 
Jernbanebroen over Limfjorden. Ca. 1973-1975. Fotograf: Preben Pedersen. Arkiv: Henning Orlowicz. Tak til Henning for at billedet må vises her.
 
Jernbanebroen over Limfjorden. Foran kontravægten ses bagsiden af Aalborgs indkørselssignal fra nord. I baggrunden skimtes Nørresundbys indkøselssignal fra syd. Ca. 1973-1975. Fotograf: Preben Pedersen. Arkiv: Henning Orlowicz. Tak til Henning for at billedet må vises her.
Jernbanebroen over Limfjorden. Nørresundbys indkøselssignal fra syd. Afgreningen til højre er mod Nørresundby havn. Ca. 1973-1975. Fotograf: Preben Pedersen. Arkiv: Henning Orlowicz. Tak til Henning for at billedet må vises her.
 
Som anført: Aalborg station, godsristen med Tdgs og diverse Inter Frigo-vogne 28. august 1994. Fotograf: Martin Søhus. Tak til Martin for at billedet må bringes her.
 
Som anført: Aalborg station, godsristen med spuleanlæg 9. marts 1997. Fotograf: Martin Søhus. Tak til Martin for at billedet må bringes her.
Aalborg station, vognskylleanlægget, 8. december 2004. Anlægget forsvandt kort tid efter. Fotograf: Gert. Tak til Gert for at billedet må vises her.
Aalborg station, vognskylleanlægget, 8. december 2004. Anlægget forsvandt kort tid efter. Fotograf: Gert. Tak til Gert for at billedet må vises her.
 
Aalborg station, vognskylleanlægget, 8. december 2004. Anlægget forsvandt kort tid efter. Fotograf: Gert. Tak til Gert for at billedet må vises her.

Aalborg Privatbaner var en betydningsfuld del af "jernbanen" i Aalborg. Banemærke. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Juli 1968:

"Den store ombygning af banegårdsterrænet i Ålborg er nu begyndt efter helt nye principper. De nye perroner skal være standardtype for nyanlæg og ombygning af perroner i hele landet.

Arbejdet er begyndt med anlæg af en bygge- og lagerplads på det tidligere kolonihaveområde ved Stenosvej syd for Østre Allé-viadukten over banelegemet.

Her er man for tiden ved at anlægge flere arbejdsspor til materiale- og krankørsel, og interne luftledninger til telefon og signaler pilles ned og udskiftes med kabler i jorden.

Når byggepladsen er færdig, hvilket sker før sommerferien tager sin begyndelse, tages for alvor fat på sporarbejderne. En skinneportalkran er ankommet og klar til at tage mod de første sporlængder. Bygge- og lagerpladsen er rationelt udviklet, hvilket sparer tid og dermed arbejdsløn.

Første etape af ombygningen, der er til 2,5 millioner kroner, omfatter en omlægning af sporene i den nordlige og sydlige ende af banegårdsterrænet. Det betyder blandt andet, at det nuværende maskindepot skal fjernes. Planerne om at bygge et nyt er stillet i bero, idet der forhandles med Aalborg Privatbaner om overtagelse af deres værkstedsbygninger i Aalborg.

De nordre sporarbejder, der også omfatter en videreførelse af rangersporet ud over Vesterbroviadukten, betyder, at der skal laves ny klargøringsspor til renholdelse og forvarmning af personvognene. Disse spor lægges ved Kildeanlægget. Her laves en smal perron med haner og stik til vand, varme og elektricitet. Perron 3 skal helt væk, men først skal den erstatte perron 2, mens den får sit perronhus fjernet og bliver gjort bredere og højere. Senere skal perron 1 gøres højere."18)


______
Noter:

18) Jernbane-Bladet, 25. årgang, nr. 7, juli 1968, p.186-187.
19) Poulsen, p. 19