Overkørsel 503 vogterhus 147aVogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til vogterhus 147, Skalborg station, vogterhus 148a og vogterhus 148b.81)


___________
Noter: Se her.