Indkørsel fra EllidshøjHer har vi et nydeligt "reklamepostkort". "Luftfoto - Sylvest Jensen, Hillerød - Eneret 94131." Årstal: Ukendt, men 1965-1966 eller tidligere. Det interessante er to ting: Dels den bare mark, vi ser til venstre i billedet, dels indholdet af den røde cirkel (billedet kan ses i højere opløsning her). Det er nemlig Skalborg stations fremskudte signal mod Ellidshøj. I skrivende stund (26. juni 2015) er det det eneste kendte billede af Skalborgs fremskudte signal mod Ellidshøj. På den bare mark til venstre åbnedes i 1965-1966 et FDB centrallager (nogle kilder siger 1965 andre 1966 - undersøges nærmere). Centrallageret fik sporforbindelse til Skalborg station og blev senere sidespor på fri bane. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Luftfoto 1971. I den røde cirkel Skalborg stations fremskudte signal mod Ellidshøj. I den gule cirkel beboelsesejendommen på Avlscentret Skalborg Kontrolhønseri.I midten FDB's centrallager med sidespor og godsvogne. Kilde: http://geonord.flyfotoarkivet.dk/ Billedet kan ses i højere opløsning her.


___________
Noter: Se her.