Randers-Aalborg‎ > ‎

Km 244,1-244,5 Skalborg::


Skalborg "station" har været placeret 3 steder. Først ved vogterhus 148 i km 244,1, senere med selvstændig stationsbygning i km 244,5 og senest som trinbræt i km 244,1.


Dansk Jernbaneblad, 8. november 1910, 19. årgang, nr. 678. Arkiv: Statsbiblioteket/Thomas Boberg Nielsen.


Meddelelser fra Generaldirektoratet, M. 292, 1947. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.


Skalborgs I-signal (armsignal) fra syd stod i juni 1952 i km 243,902.85)
Skalborgs I-signal (armsignal) fra nord stod i juni 1952 i km 244,876.85)

Skalborg trinbræt under opbygning lørdag den 19. juli 2003 kl. 13.52. Set fra syd mod nord. I baggrunden set gennem den forreste bro og til venstre for banen skimtes Skalborgs 2. station (opført 19xx). Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

MF sæt 89 på vej mod nord og MR sæt 42 på vej mod syd mødes i Skalborg 4. april 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.

MR sæt 42 har gjort holdt ved Skalborg trinbræt og er nu på vej mod syd 4. april 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Hans Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.


Artikel i Jernbane-Bladet 1952, nr. 5. Artiklen indeholder en række fejl og unøjagtigheder. Bl.a. anføres, at der altid har været krydsningsstation i Skalborg. Det er ikke korrekt. Artiklen kan ses i højere opløsning her.

Her har vi et nydeligt "reklamepostkort". "Luftfoto - Sylvest Jensen, Hillerød - Eneret 94131." Årstal: Ukendt, men 1965-1966 eller tidligere. Det interessante er to ting: Dels den bare mark, vi ser til venstre i billedet, dels indholdet af den røde cirkel (billedet kan ses i højere opløsning her). Det er nemlig Skalborg stations fremskudte signal mod Ellidshøj. I skrivende stund (26. juni 2015) er det det eneste kendte billede af Skalborgs fremskudte signal mod Ellidshøj. På den bare mark til venstre åbnedes i 1965-1966 et FDB centrallager (nogle kilder siger 1965 andre 1966 - undersøges nærmere). Centrallageret fik sporforbindelse til Skalborg station og blev senere sidespor på fri bane. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Luftfoto 1971. I den røde cirkel Skalborg stations fremskudte signal mod Ellidshøj. I den gule cirkel beboelsesejendommen på Avlscentret Skalborg Kontrolhønseri.I midten FDB's centrallager med sidespor og godsvogne. Kilde: http://geonord.flyfotoarkivet.dk/ Billedet kan ses i højere opløsning her.
Sidesporsanlægget til FDB stammer fra 1966.100)

To sydgående IC3-togsæt i rød-hvid bemaling passerer sidesporsanlægget på vej mod syd 5. juni 1997. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Hans W. Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.

MZ 1411 rangerer på sidesporet 16. juni 1999. Fotograf: Martin Søhus. Tak til Martin for at billedet må vises her.

ME 1530 passerer sidesporet med sydgående tog i første halvdel af 2001. Fotograf: Per Guldbæk. Tak til Per for at billedet må vises her.

Som skrevet står: DSB MZ 1450 + ME 1518 med G 7954 fra Aalborg til Aarhus Rangerbanegård 3. maj 2001 passerer Skalborg sidespor. Fotograf: Allan Støvring-Nielsen. Tak til Allan for at billedet må vises her.

DSB MX 1001 + E 991 + 5 vogne som PP6352 (Frederikshavn-Randers) passerer Skalborg sidespor 10. maj 2008. Fotograf: Morten Larsen. Tak til Morten for at billedet må vises her.

Fiskemelstoget passerer det fjernede sidespor og omløbsspor 5. november 2014. Bemærk hvor meget vegetationen er vokset på 12 år. Fotograf: Morten Larsen. Tak til Morten for at billedet må vises her.

Sidesporet i Skalborg 10. september 2012 eller tidligere. Fotograf ukendt.

MH 343 i tog G 7965 Skalborg-Aalborg ad venstre spor har netop passeret Aalborgs VI signal fra syd og befinder sig således nu på Aalborg station 11. marts 1988. G 7965 var i TKV opført som MH 300 med afgang fra Skalborg kl. 10.47 og ankomst til Aalborg kl. 10.52. TKV anfører endvidere: "Hastighed km/t 60. Kører hverdage undtagen lørdage, ikke 24/12 og 31/12. Tog 7965 er arbejdstog. Toget har arbejdsstrækning mellem Ellidshøj og Aalborg ad venstre spor i køreretningen Ellidshøj-Aalborg. Tog 7965 fremføres efter bestemmelserne i SIN." Fotograf: Lars Møller Jensen. Tak til Lars for at billedet må vises her. Det undrer mig, at arbejdsstrækningen er angivet som "Ellidshøj-Aalborg" og ikke "Svenstrup-Aalborg". Undersøges nærmere.

Sidesporet i Skalborg fik lov til at "stå model" til et eksempel på, hvorledes blanket S1 kunne udfyldes. SR information nr. 1, marts 2000. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.