Overkørsel 506


Overkørslen blev nedlagt i 1907.185)


___________
Noter: Se her.