Km 245,5 vejoverføring 21174


Unge rødder inspicerer broen i slutningen af '70erne eller i starten af '80erne. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

En af de vejoverføringer, der bliver revet ned og ikke erstattet af en ny, er vejoverføringen for vejen "Ådalen". Vejoverføringen erstattes af en anden vejadgang til det kolonihaveområde, som den hidtidige vejoverføring har betjent.

Vejoverføringen ligger på fri bane mellem Skalborg og Aalborg umiddelbart syd for Aalborgs indkørselssignal. Med vejoverføringens bortfald forsvinder et yndet fotosted. For ikke så forfærdelig længe siden, blev der fjernet en del bevoksning ved vejoverføringen, hvilket betød, at fingernemme fotografer kunne tage billeder, hvor både I-signalet og SI-signalet kunne ses.

Vejoverføringen, der internt i Banedanmark har nummeret 21174, blev spærret få dage før 21. maj 2020. På billedet, der er taget 21. maj 2020 fra syd mod nord, er man ved at fjerne fyld omkring vejoverføringen. Selve vejoverføringen bliver formentlig fjernet under en kommende sporspærring. Bemærk at vejoverføringen på et tidspunkt har fået sine bærende jernbetonsøjler erstattet af stålsøjler. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

28. maj 2020. Vejoverføringen er nu gravet fri på østsiden, der for første gang siden 1939 ser dagens lys. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.