Overkørsel 500 vogterhus 147


Punktnedslag:

Vogterhus 147 blev ombygget i finansåret 1907-1908.105)

Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til vogterhus 147a, Skalborg station, vogterhus 148a og vogterhus 148b.81)

Vogterhus 147 lå i km 242,5 og havde telefon 2. juni 1957.83)

Overkørslen blev erstattet af en vejoverføring i 1936 eller tidligere.149) Vogterhuset er udlejet fra 1936 eller tidligere.149)

Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Nedennævnte Overkørsler er erstattet af skinnefri Vejforbindelser: (...) 345-46, 365-67, 430, 457, 459, 500 (alle uf), 396, 410, 441 og 467, Randers-Aalborg; 513 (uf) og 516 (uf) Aalborg-Limfjordsbroen."123)

Overkørsel 500 set fra syd mod nord i 1919. Billedet er ret unikt, idet det er taget i den korte periode, hvor såvel overkørsel som vejoverføring eksisterede. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Ukendt. Arkiv: Frank Sørensen. Tak til Frank for at billedet må vises her.

Vogterhus 147 den 12. marts 2015. Billedet kan se i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 147 den 12. marts 2015. Billedet kan se i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

___________
Noter: Se her.