Overkørsel 494 vogterhus 146


Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Følgende offentlige Overkørsler er nedlagt: (...) 435, 441 og 494, Randers-Aalborg."124)

Vogterhus nr. 146 blev "ombygget" i finansåret 1917-1918 (1. april 1917-31. marts 1918)535) og 1918-1919 (1. april 1918-31. marts 1919).534)

Vogterhuset havde i august 1918 telefonapparat med telefonledning til Svenstrup station og vogterhus 143.81)

___________
Noter: Se her.