Km 242,5-242,6 vejoverføring 21170 HjortevejOverkørsel 500 set fra syd mod nord i 1919. Billedet er ret unikt, idet det er taget i den korte periode, hvor såvel overkørsel som vejoverføring eksisterede. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Ukendt. Arkiv: Frank Sørensen. Tak til Frank for at billedet må vises her.


Vejoverføring 21170 set fra nord i maj 2015. Det lidt pudsige sporforløb skyldes kombinationen af vejoverføringen og anlægget af 2. sporet. Banen er ibrugtaget 19. september 1869. Lov om 2. spor Randers-Aalborg er fra 20. april 1918 og vejoverføringen er fra 1919. Da man anlagde vejoverføringen, vidste man godt, at der skulle anlægges et 2. spor; men man vidste ikke, om 2. sporet skullet etableres øst eller vest for det eksisterende spor. Man placerede derfor vejoverføringen således, at det eksisterende spor kom til at ligge midt under vejoverføringen (se billedet længere oppe). 2. sporet mellem Svenstrup og Aalborg blev placeret øst for det eksisterende spor, og derfor har banen det lidt pudsige forløb det pågældende sted. 2. sporet mellem Svenstrup og Skalborg blev ibrugtaget 10. december 1940. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Lars Jessen. Tak til Lars for at billedet må vises her.

Avisudklip fra Nordjyske Stiftstidende 27. maj 2020. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.___________
Noter: Se her.