Randers-Aalborg‎ > ‎

Km 239,2-244,1 Svenstrup-Skalborg::


2. spor Svenstrup-Skalborg blev ibrugtaget 10. december 1940.14)


Den 24. juni 2014 blev der indgået politisk aftale om fastlæggelse af den tredje Limfjordsforbindelse. Aftalen omfatter bl.a. etablering af en ny firesporet motorvej vest om Aalborg. Motorvejen krydser jernbanen umiddelbart nord for bro 21166 i km ca. 241,4-241,5. Kortudsnit fra VVM-redegørelse "3. Limfjordsforbindelse - Sammenfattende rapport - Del 2", Vejdirektoratet rapport 379, 2011. Kortudsnittet kan ses i højere opløsning her.

Udsnit af ovenstående. Den lyse bygning til højre er Ikea.

MR 4066 + MRD 4266 i sydgående tog 30. maj 1991. Billedet er taget fra vejoverføring 21166 og fotografen har linsen pegende mod nord. Bemærk stangrækken med 15 tråde. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

Udsigt fra bro 21166 mod nord 7. juli 2013. Her kommer den nye motorvej til at krydse jernbanen. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Sydgående fiskemelstog trukket af MZ 1456 den 29. april 2015 kl. ca. 13.40 nærmer sig vejoverføring 21166. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Dennis Taudal Poulsen. Tak til Dennis for at billedet må vises her.


Visualisering af motorvejens overføring over jernbanen som gengivet i VVM-redegørelsen "3. Limfjordsforbindelse - Sammenfattende rapport - Del 2", Vejdirektoratet rapport 379, 2011.

MZ 1403 med nordgående intercitytog 30. maj 1991. Billedet er taget fra vejoverføring 21166 og fotografen har linsen pegende mod syd. Bemærk stangrækken med 15 tråde. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Thomsen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.

I km 242,0 er disse mærker blevet stillet op. Hvornår det præcist er sket, ved jeg ikke; men formentlig i løbet af 2017. Her set fra syd mod nord 6. november 2017. Ca. 100 meter mod nord står tilsvarende mærker for modsat køreretning (se foto nedenfor). Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Til venstre "Ab-110" og til højre "Ab-108" 6. november 2017. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
___________
Arbejdsnoter:
Arbejdslink: www.jernbanen.dk/forum/index.php?id=81985