Udkørsel mod Aars


Set mod syd ca. 1965-1967. Yderst til venstre ses vogterhus 144a. Fra venstre mod højre ses enderampen, spor 3, spor 2 og spor 1. Ved spor 1 og 2 ses Danmarks to første PU-signaler. Sporet til højre er sporet mod Nibe, Aars og Hvalpsund. Yderst til højre ses udkørselssignalet mod Aars. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Frank Sørensen. Tak til Frank for at billedet må vises her.

Ca. 1965-1967. Fra venstre mod højre ses spor 2 og spor 1. Sporet yderst til højre er sporet mod Nibe, Aars og Hvalpsund. Til højre ses udkørselssignalet mod Aars. Ejendommen midt i billedet ligner et vogterhus.  Hypotesen er i skrivendes stund (2. juni 2015), at privatbanen til at starte med selv har stået for ledbevogtningen og at der derfor er tale om et vogterhus . Der haves dokumentation for, at ledbevogtningen i privatbanens sidste leveår foretoges af DSB og at det skete fjernbetjent fra stationen.  Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Frank Sørensen. Tak til Frank for at billedet må vises her.

___________
Noter: Se her.