Overkørsel 491 vogterhus 145Vogterhus 145 lå i km 239,4 og havde telefon 2. juni 1957.83)

Vogterhus 145 er nedrevet mellem 1971 og 1980.82)

Luftfoto 1971. Vi ser tydeligt, at vindfanget vender ud mod jernbanen.

Vogterhus nummer 145 ses til venstre. Her fotograferet den 30. marts 1969. Billedet kan ses i lidt højere opløsning her. Der er stillet udkørsel fra spor 1. Bemærk, at indkørselssignalet i det fjerne er et daglyssignal. Bemærk i øvrigt også det rød-hvide stationsskilt og stavemåden. Fotograf: Gunnar W. Christensen. Se også Gunnars fine hjemmeside www.tog-billeder.dk. Tak til Gunnar for at billedet må vises her.

Overkørsel 491 og vogterhus 145 fotograferet i 1969. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Frank Sørensen. Tak til Frank for at billedet må vises her.

Overkørsel 491 set fra øst 30. april 2014. Bemærk den korte afstand mellem de tre afstandsmærker. Fotografen havde grumme svært ved at få taget et billede, hvor alle tre afstandsmærker kunne ses på én gang, idet stedet er et yndet sted for parkering af især varevogne og fotografen måtte derfor forbi stedet 4 forskellige dage, inden det lykkedes at få taget billedet. Der har sandsynligvis siddet et afstandsmærke med tre røde striber på advarselsskiltet til venstre. Der er ingen afstandsmærker med henholdsvis 2 og 1 streg i vejens venstre side. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Nordjyske Stiftstidende 20. maj 2016. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.___________
Noter: Se her.