Overkørsel 491 vogterhus 144b


"På Svendstrup Jylland station bliver der en lejebolig (nordre lejlighed i hus 144 b) ledig for en gift trafikassistent. Boligen består af 3 værelser og 2 loftsværelser. Der er indlagt vand, w c og elektrisk lys. Leje 39 kr mdl.
Vedkommende, hvem boligen tildeles, kan vente forflyttelse til Svendstrup Jylland fra det tidspunkt boligen bliver ledig (antagelig i en nærmere fremtid).
Ansøgninger indsendes ad tjenstlig ved inden den 23. februar d å."
(Vingehjulet 10. årgang nr. 9, 10. februar 1953)Til venstre skimtes vogterhus 145 og til højre for overkørslen ses den oprindelige hovedbygning, der, efter at have mistet sin oprindelige funktion, nummereredes vogterhus 144b. Billedet er fra 1970 og fotografen er Ole E. Mogensen. Tak til Ole for at billedet må vises her.

MZ 1432 med sydgående intercitytog passerer 22. maj 1984 overkørsel 491 og vogterhus 144b - den tidligere stationsbygning. Vi noterer os, at overkørslen er forsynet med automatiske helbomme. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Lars Nilsson. Tak til Lars for at billedet må vises her.


___________
Noter: Se her.