Overkørsel 489 vogterhus 144a


Vogterhus 144a er nedrevet mellem 1975 og 1980.82)

Udsnit af sporplan januar 1953. Udsnittet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Set mod syd ca. 1965-1967. Yderst til venstre ses vogterhus 144a. Fra venstre mod højre ses enderampen, spor 3, spor 2 og spor 1. Ved spor 1 og 2 ses Danmarks to første PU-signaler. Sporet til højre er sporet mod Nibe, Aars og Hvalpsund. Yderst til højre ses udkørselssignalet mod Aars. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Frank Sørensen. Tak til Frank for at billedet må vises her.

Den 11. februar 1922 skriver 2. Distrikt i Aarhus til Generaldirektoratet og vedlægger en liste204) over overkørsler, hvor ledbevogtningen er overtaget - eller vil blive overtaget - af en station eller en anden overkørsel. Listen er delt i tre: 1) Overkørsler hvor ændringen er gennemført 2) Overkørsler hvor ændringen vil blive gennemført 3) Overkørsler der af Generaldirektoratet er påtænkt indrettet for fjernbetjening fra en station eller en anden overkørsel. For strækningen Randers-Aalborg drejer det sig om følgende overkørsler:

Ad 1) Overkørsler hvor ændringen er gennemført:

Overkørsel 489 Svenstrup med virkning fra 21. oktober 1921.

Ad 2) Overkørsler hvor ændringen vil blive gennemført:

Overkørsel 390 Onsild
Overkørsel 427 Doense
Overkørsel 440 Arden
Overkørsel 453 Skørping

Ad 3) Overkørsler der af Generaldirektoratet er påtænkt indrettet for fjernbetjening fra en station eller en anden overkørsel:

Overkørsel 471 Annerup (bevogtningen foreslået overtaget af overkørsel 472)
Overkørsel 505 Skalborg (bevogtningen foreslået overtaget af "Skalborg Krydsningsstation")


___________
Noter: Se her.